Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na projekt i budowę kilkunastokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S52 mającej połączyć wyloty dróg krajowych po północnej stronie Krakowa.

Droga S52 biegnie od granicy przez tereny województw śląskiego i małopolskiego. Docelowo ma liczyć około 143 km. Planowany odcinek w pobliżu stolicy Małopolski będzie miał długość ponad 12,3 km. Przetarg na „Koncepcję programową” został ogłoszony we wrześniu 2016 r. Umowę z jego wykonawcą, firmą Sweco, podpisano w styczniu 2017 r.

– Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto – informuje na swojej stronie GDDKiA.

Budowa północnej obwodnicy Krakowa, od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice, zakłada m.in. powstanie trzech węzłów drogowych i rozbudowę jednego z istniejących, budowę dwóch tuneli, przebudowę istniejącej sieci dróg, ulic w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową; dróg dojazdowych, dojazdów technologicznych. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną fragmenty infrastruktury kolejowej.

Minimalny termin prac to, według wyliczeń GDDKiA 47 miesięcy, maksymalny – 50 miesięcy (nie licząc okresów zimowych). Zakończenie robót przy budowie tego odcinka S52 przewidywane jest w 2023 r.

Droga ma przejąć ruch tranzytowy oraz  część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. GDDKiA prognozuje, że w 2025 r. ruch na nowo powstałej trasie wyniesie ponad 30 tysięcy pojazdów na dobę.

Żródło: GDDKiA

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj