Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Polski chce sfinansować projekt kanalizacji kilku wiosek wokół jeziora Świtaź na Wołyniu. Według oficjalnych dokumentów, koszt prac szacuje się na ok. 6 mln euro.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udzieli Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej dotacji dla realizacji projektu w wysokości 5 mln 805 tys. euro, co stanowi 90 proc. kosztów zadania. Całkowita wartość inwestycji to prawie 6,5 mln euro.

W przylegających do jeziora Świtaź wsiach i miasteczkach ma zostać wybudowana oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna. Obszar wokół jeziora to teren rekreacyjny, który z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów. Dlatego rozbudowa kanalizacji jest tak ważna. Powstanie oczyszczalni będzie też impulsem do rozwoju branży turystycznej rejonu.

Pieniądze mają być wydzielone w ramach transgranicznego programu współpracy „Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020”. Jak pisze lokalne wydanie “Szack.Rajon”, niedawno gabinet Ukrainy podjął decyzję w sprawie podziału środków specjalnego funduszu budżetu państwa na realizację szeregu pilnych działań środowiskowych w obiektach państwowej własności w różnych regionach Ukrainy. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, 25 mln hrywien otrzyma rejon szacki jako dofinansowanie na realizację europrojektu z kanalizacji.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat.

Źródło: wschodnik.pl

Czytaj więcej

Skomentuj