Komitet LIFE+ w Brukseli zatwierdził listy projektów LIFE+ wybranych przez Komisję Europejską w ramach naboru 2011 roku.

Na liście podstawowej znajduje się szesnaście projektów z Polski oraz dwa międzynarodowe czerpiące z polskiej alokacji. W ramach naboru 2011 roku łącznie wpłynie do Polski blisko 20 mln euro. Dodatkowo na liście rezerwowej znajdują się trzy projekty z Polski na kwotę 1,7 mln euro.

Ponad 12,1 mln euro przeznaczone będzie  na realizację siedmiu projektów przyrodniczych w ramach I komponentu Przyroda i Różnorodność biologiczna. Sześć projektów z II komponentu LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska otrzyma 5,3 miliona euro, zaś 2,2 mln euro przeznaczone będzie na realizację trzech kampanii informacyjnych złożonych w ramach III komponentu LIFE+.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj