Rozpoczęły się kolejne misje handlowe polskich firm uczestniczących w programie Ministerstwa Środowiska – GreenEvo. W listopadzie przedsiębiorcy odwiedzą Rosję i Chile.

Celem zagranicznych misji handlowych, organizowanych w ramach projektu GreenEvo, jest pomoc polskim innowacyjnym firmom w nawiązaniu współpracy biznesowej. W listopadzie przedsiębiorcy, zaproszeni do udziału w misjach, pod przewodnictwem minister Beaty Jaczewskiej, odwiedzą Rosję i Chile.

W Moskwie zaplanowano spotkanie laureatów projektu GreenEvo z przedstawicielami Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii, którzy przybliżą polskim przedsiębiorcom lokalne uwarunkowania dla rozwoju technologii środowiskowych. Ponadto, minister Jaczewska weźmie udział w spotkaniu z Aleksandrem Bedrickim, doradcą prezydenta Rosji ds. zmian klimatu oraz wystąpi z gościnnym wykładem nt. zmian klimatu i zielonej gospodarki w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. W Petersburgu odbędzie się natomiast spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu w celu nawiązania kontraktów z polskimi przedsiębiorstwami.

W Chile natomiast firmy GreenEvo wezmą udział, między innymi, w seminarium poświęconemu rynkowi zielonych technologii i uwarunkowaniom dla ich rozwoju w tym kraju. Dodatkowo, minister Jaczewska spotka się z podsekretarzem stanu Ministerstwa Środowiska Chile, przewodniczącym Fundacji Przedsiębiorczości Euro-Chile, przedstawicielami Centrum Informacyjnego o Zasobach Naturalnych podległemu Ministerstwu Środowiska, przedstawicielami Państwowej Korporacji Rozwoju Produkcji oraz władzami Chilijskich Lasów Państwowych. Misje potrwają do 23 listopada.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to autorski projekt Ministerstwa Środowiska. Jego celem jest promocja i pomoc w międzynarodowym transferze polskich technologii środowiskowych. Uczestnictwo w projekcie i marka GreenEvo gwarantuje firmom, między innymi, szkolenia i usługi doradcze, pomoc w udoskonalaniu oferty tak, by jak najlepiej zaspokajać oczekiwania zagranicznych kontrahentów, a także udział w zagranicznych misjach handlowych. W ramach tych ostatnich, w październiku tego roku firmy GreenEvo odwiedziły Algierię, Malezję, Turcję, Ukrainę i Wietnam.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj