W poniedziałek (12 października) w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Pawłem Orłowskim umowę, na mocy której pomorskie miasta otrzymają prawie 4 mln zł na przygotowanie programów rewitalizacji.

Podczas tej samej uroczystości Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dodatkowe dofinansowanie dla gdańskiego projektu rewitalizacji Dolnego Miasta w kwocie 6,42 mln zł.

4 mln zł to kwota, jaką miasta Pomorza otrzymają na przygotowanie programów rewitalizacji. Dzięki temu będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z funduszy europejskich projektów, które umożliwią poprawę sytuacji w zaniedbanych dotychczas dzielnicach.

Nieprzypadkowo spotykamy się dziś w gdańskiej Łaźni, obiekcie który został wyremontowany właśnie w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta, czyli dzielnicy Gdańska, która przez lata była postrzegana jako gorsza, zaniedbana. Sami możecie państwo zobaczyć jak zmienił się wygląd budynku, ale też – tu nieopodal – jak zmienił się wygląd dzielnicy – mówił marszałek Struk. – Ale rewitalizacja to nie tylko inwestycje, przebudowy i remonty. Równie ważne są działania społeczne. Działania, dzięki którym mieszkańcy utożsamiają się ze swoją dzielnicą. Że chcą tu zostać, chcą by tu mieszkały ich dzieci i wnuki. To nie jest łatwe, ale Dolne Miasto pokazuje, że się udaje. I do takich właśnie działań Państwa zachęcamy – dodał marszałek zwracając się do przedstawicieli pomorskich samorządów obecnych na uroczystości.

–  Rewitalizacja jest obecnie priorytetem w całym kraju. W całej Polsce pochłonie ona w najbliższych latach 25 mld zł. Ale podejście do rewitalizacji w województwie pomorskim, takie w którego centrum jest człowiek, może być wzorem dla innych regionów – podkreślał z kolei minister Orłowski.

Na działania związane z rewitalizacją Urząd Marszałkowski przeznaczy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ponad 386 mln zł. Działania rewitalizacyjne będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców, modernizację zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Aby ubiegać się o dofinansowanie miasta muszą przygotować dokładną diagnozę obszaru, który ma być objęty rewitalizacją. Podpisanie umowy umożliwi przekazanie pomocy finansowej na sporządzenie takich dokumentów.

W Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 udało się przeprowadzić projekty rewitalizacyjne w Letnicy, Nowym Porcie, w Dolnym Wrzeszczu i na Dolnym Mieście. Całkowita wartość tych projektów to 118,5 mln zł, z czego 59 mln zł to kwota współfinansowania EFRR.

W nowym RPO na lata 2014-2020 będziemy chcieli kontynuować podjęte działania na Dolnym Mieście, ale mamy też kolejne rewitalizacyjne priorytety: przede wszystkim Orunia, Biskupia Górka, Wrzeszcz i Nowy Port – mówił Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

Zanim jednak Gdańsk zacznie korzystać z nowych funduszy, ma do rozdysponowania dodatkowe środki, które pozostały z RPO 2007-2013.

Czytaj więcej

Skomentuj