O stosunkach między Polską a Niemcami, wyzwaniach klimatycznych oraz zielonej transformacji rozmawiali w piątek uczestnicy 45. Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko– Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Obrady odbyły się w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Pomorskie atuty

– Pomorze i Gdańsk były i są wielkim magnesem. W woj. pomorskim obserwujemy dynamiczny wzrost PKB, nastąpiła likwidacja bezrobocia, obserwujemy dynamiczny rozwój eksportu, wysoki poziom inwestycji w infrastrukturę, gospodarkę, bazę turystyczną. Naszymi atutami są: otwartość, tolerancyjność i solidarność – powiedział wicemarszałek woj. pomorskiego Leszek Bonna.

Zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy 30-lecie podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. – Na Pomorzu pamiętamy o historii i ją szanujemy, ale chcemy żyć przyszłością, chcemy z wami współpracować na rzecz rozwoju Unii Europejskiej – dodał.

Gdańsk otwarty na współpracę

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak przypomniał, że w tym roku mija też 45 lat od powołania pierwszego partnerstwa miast między PRL i Republiką Federalną Niemiec, do którego przystąpiły Gdańsk i Brema.

– We współpracy, budowaniu wzajemnego zaufania widzimy szansę w przełamywaniu barier. Gdańsk jest doświadczony historycznie, ale widzi szansę w tym, co udało nam się zbudować przez lata. Dzisiaj Unia Europejska niewątpliwie stoi na zakręcie. Są ruchy, które podważają jej dotychczasowy dorobek i są one coraz głośniejsze. Z Gdańska powinien pójść sygnał, że UE jest naszą szansą. Jest szansą na budowę pokojowej Europy i świata – powiedział.

Zielona transformacja: technologie i know-how, aby osiągać cele klimatyczne

Minister Spraw Europejskich i Mediów Landu Nadrenia Północna-Westfalia dr Stephan Holthoff-Pförtner zauważył, że jednym z wyzwań, które stoją przed Europą jest zielona transformacja.

– Polska i Niemcy, jako kraje przemysłowe, mają te same zainteresowania i wyzwania. Musimy stawiać na technologie i know-how, aby osiągać cele klimatyczne. Chcemy, by nasi obywatele korzystali z transformacji energetycznej. Pewne cele możemy osiągnąć tylko wspólnie i tylko poprzez współpracę na różnych płaszczyznach – podkreślił.

Nawiązując do jubileuszu 30-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie Holthoff-Pförtner ocenił, że ta współpraca między Polską a Niemcami jest bardzo dobra i będzie kontynuowana.

– Mamy wiele wspólnych osiągnięć. Wierzę, że nadal będziemy wspólnie bronić europejskich wartości. Nie jest tajemnicą, że kurs polskiego rządu w tym zakresie przybrał niepokojący wymiar. Mam nadzieję, że rząd w Warszawie powróci do roli konstruktywnego partnera w Europie – powiedział.

Więzi i relacje najważniejsze

O tym, jak zmieniły się stosunki polsko – niemieckie na przestrzeni ostatnich 30 lat mówiła między innymi konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper. – Dokument podpisany 17 czerwca 1991 roku przez Jana Krzysztofa Bieleckiego i Helmuta Kohla miał znaczenie epokowe w dziejach relacji polsko-niemieckich. Dla mnie najważniejszy jest artykuł 29, który uważam za rdzeń tego porozumienia. Mówi on o rozwoju relacji i budowie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi obojga krajów – powiedziała. “Nasze stosunki żyją dzisiaj dzięki obywatelom. To mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami obu krajów – nadmieniła.

Mówiła także o roli Komisji Współpracy Międzyregionalnej w budowaniu partnerstw polsko-niemieckich. – Dziś, kiedy walczymy o wartości europejskie, potrzebujemy jeszcze więcej przykładów dobrej współpracy. Zadaniem polsko-niemieckiej komisji jest utrzymywanie dobrych relacji sąsiedzkich, szczególnie teraz – w kontekście konfliktu rządu polskiego z KE – podkreślała.

Wyzwania elektromobilności

W czasie posiedzenia rozmawiano też o rozwoju elektromobilności i wyzwaniach, jakie czekają w związku z tym m.in. branżę motoryzacyjną.

– Aby Europejski Zielony Ład wywarł silny wpływ na państwa członkowskie musimy przełożyć ciężar transportu z drogowego na kolejowy i postawić na elektromobilność. Te nowe formy muszą być nadal w Europie rozwijane. Cieszyłbym się gdybyśmy przez to gremium mogli nawiązać kontakty w tym zakresie – zaznaczył szef działu mobilność i napędy Agencji Energie Agentur dr Frank Koster.

Rozmowy o “Fit for 55”

Podczas obrad omówiono też najważniejsze założenia pakietu “Fit for 55” (“Gotowi na 55 procent”), który w lipcu br. przedstawiła Komisji Europejska. To zestaw propozycji legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r., wobec poziomu z roku 1990 r. Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050.

Dokument składa się 13 projektowanych aktów prawnych, opisanych na ok. 4,5 tys. stron.

– Niektóre z tych 13 wniosków, to całkowicie nowe propozycje legislacyjne, do których należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm pobierania opłat od emisji dwutlenku węgla na granicach UE, instrument społeczny – klimatyczny fundusz społeczny, a także dwie inicjatywy dotyczące transportu lotniczego i morskiego w zakresie alternatywnych i zróżnicowanych paliw. (…) Ten pakiet jest tylko propozycją Komisji Europejskiej. Musi przejść ścieżkę legislacyjną i zostać zatwierdzony przez PE i państwa członkowskie. Nie jest pewne, czy ostateczny kształt tego pakietu będzie taki, jak zaproponowany przez KE – wyjaśnił dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce Jacek Wasik.

Czytaj więcej

Skomentuj