W stolicy będzie ponad 1000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych – wynika z omówionego z mieszkańcami Warszawy planu wdrażania miejskiej elektromobilności.

W połowie kwietnia stołeczny magistrat zaprezentował „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, wskazując lokalizacje, w których możliwe będzie wybudowanie 517 stacji z 1034 punktami ładowania. Konsultacje społeczne trwały do końca maja. Mieszkańcy mailowo, telefonicznie oraz podczas spotkań on-line zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące zaprezentowanych lokalizacji. Wiele z nich spotkało się z pozytywnym przyjęciem, inne zostały uznane przez warszawiaków za niepotrzebne lub usytuowane w nieodpowiednim miejscu.

Rozważono wszystkie głosy i w zdecydowanej większości przypadków uwzględniono sugestie mieszkańców. W rezultacie konsultacji dodano do planu 30 stacji, a pięć usunięto. Wszystkie lokalizacje zostały wyłonione po analizie potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych. Priorytetem jest umożliwienie mieszkańcom naładowania lub doładowania samochodu podczas przebywania w miejscach związanych z edukacją, kulturą, sportem i rozrywką. Ładowarki będą też zainstalowane w pobliżu urzędów czy placówek służby zdrowia.

1000 punktów w stolicy

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie ma powstać minimum 1000 punktów ładowania usytuowanych w ogólnodostępnych stacjach, służących zasilaniu pojazdów napędzanych energią elektryczną. Pod koniec 2019 r. w stolicy funkcjonowały 144 punkty ładowania zlokalizowane w 54 ogólnodostępnych stacjach. Ponadto w tym roku ma powstać kolejnych 41 punktów w 21 stacjach. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, powinno zostać zainstalowanych jeszcze przynajmniej 815 punktów.

Każda planowana stacja to wolnostojący słupek (o wymiarach: do 170 cm wysokości, 45 cm szerokości i 50 cm głębokości) z dwoma punktami ładowania. Moc pojedynczego punktu (22 kW) pozwoli na ładowanie jednego pojazdu w czasie 1-3 godzin. Każdy słupek umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, dlatego konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych.

Obecnie trwają uzgodnienia projektu planu z operatorami systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego. W kolejnym kroku plan zostanie przyjęty jako uchwała warszawskiej rady miasta, plan zostanie opublikowany w internecie i przekazany operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności są zobowiązani do wybudowania stacji ładowania.

Czytaj więcej

Skomentuj