1 / 2

W wyniku inwentaryzacji drzew w Polsce i w odpowiedzi na potrzeby związane z zarządzaniem zielenią wysoką powstała Krajowa Mapa Koron Drzew.

Krajowa Mapa Koron Drzew™ powstała w wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów oraz firmy MGGP Aero i prezentuje informacje o drzewach rosnących w dowolnym zakątku kraju. Tym samym stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby związane z zarządzaniem zielenią wysoką.

Dla profesjonalisty i hobbysty

Myślą przyświecającą autorom przy tworzeniu tego rozwiązania było udostępnienie podstawowych informacji o drzewach w Polsce w sposób przystępny i niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu Krajowa Mapa Koron Drzew™ może być wykorzystywana zarówno przez hobbystów, jak i profesjonalistów np. w ramach wsparcia procesów adaptacji Polski do zmian klimatu.

Po szczegółowej inwentaryzacji

Krajowa Mapa Koron Drzew™ zawiera wynik inwentaryzacji drzew rosnących na terytorium całej Polski. Prezentuje korony drzew, których wysokość jest wyższa niż 4 m, a powierzchnia ich koron większa niż 9 m.kw. Pozyskanie informacji o drzewach dla całego kraju było możliwe dzięki zastosowaniu metod analizy teledetekcyjnej co oznacza, że inwentaryzacja została wykonana zdalnie, bez konieczności wykonywania pomiaru bezpośrednio w terenie. Źródłem informacji o drzewach były w tym przypadku dane pozyskane z pułapu lotniczego. Na pokładzie samolotu załogowego zainstalowano specjalny laser tzw. ALS (Airborne Laser System), który z wysokości ok. 1 km mierzył wysokość i powierzchnie koron drzew. Inwentaryzacja wszystkich drzew w Polsce wymagała wykonania ponad 1 523 995 mln pomiarów laserem. Z powietrza, zinwentaryzowano ponad 3,3 mld koron drzew widzianych z góry, o łącznej powierzchni 9 669 476,2 ha, co stanowi 30,92% powierzchni kraju. W efekcie każdemu drzewu przypisano informację o współrzędnych położenia wierzchołka korony, jej powierzchni i objętości oraz wysokości drzewa.

Wiedza w zasięgu kilku kliknięć

Zebrane dane dostępne są na stronie: www.mapadrzew.com. Pozyskana i zaprezentowana w serwisie informacja niesie wartość dla wszystkich użytkowników, ale w szczególności będzie przydatna zarządcom zieleni jednostek samorządowych, zarządcom infrastruktury oraz służbom ochrony przyrody. Serwis umożliwia bezpłatny dostęp do Krajowej Mapy Koron Drzew™ w środowisku aplikacji webowej. Serwis umożliwia również zakup produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ dla wybranego obszaru. Dzięki temu użytkownik może pobrać dane i analizować informacje zawarte w produkcie samodzielnie, we własnym środowisku GIS.

Serwis posiada rozbudowaną funkcjonalność i prezentuje drzewa na tle zdjęć lotniczych lub danych OpenStreetMap. Z zastosowaniem specjalnej metody prezentacji kartograficznej, dostarcza informacje o powierzchni koron drzew i ich wysokości. Możliwe jest przeglądanie danych bez ograniczeń na obszarze całej Polski w różnych skalach, od widoku pojedynczego drzewa po widok zagregowanego zasięgu ich występowania, np. przestrzeni wybranego miasta. Udostępnione narzędzia analiz geoprzestrzennych pozwalają użytkownikowi policzyć drzewa rosnące w zdefiniowanej powierzchni, np. w wybranej odległości od budynku, oraz sprawdzić wysokość i powierzchnię pojedynczej korony drzewa.

Czytaj więcej

Skomentuj