Samorząd woj. śląskiego zwiększył budżet Regionalnego Programu Operacyjnego na odnawialne źródła energii z planowanych 76 mln zł do 335 mln zł, ponieważ zainteresowane takimi inwestycjami gminy z regionu zgłosiły wnioski o dotacje na łączną kwotę ponad 800 mln zł.

Nabór na dotacje do OZE dla gmin w ramach śląskiego RPO trwał od września 2017 r. do maja 2018 r. Napłynęło w nim 125 wniosków na łączną sumę ponad 800 mln zł, podczas gdy pierwotnie zakładano w budżecie 75,9 mln zł. J

esienią śląski urząd marszałkowski informował, że dzięki uruchomieniu rezerw i zgodzie ministerstw rozwoju oraz finansów zwiększono pulę dotacji do 147,5 mln zł, co pozwoliło skierować wsparcie do 27 gmin, zamiast tylko do sześciu.

Natomiast w tym tygodniu urząd podał, że udało się wynegocjować z Komisją Europejską dodatkowe 164 mln zł dla projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwy stał się wybór z listy rezerwowej kolejnych 10 inwestycji na terenie 24 gmin.

Część budżetu śląskiego RPO na odnawialne źródła energii rozdzielana jest w procedurze tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w której samorządy lokalne współdecydują o podziale pieniędzy. Na początku roku związek ZIT zrzeszający gminy centralnej części regionu śląskiego podzielił ponad 135 mln zł dofinansowania na 77 projektów w obszarze efektywności energetycznej i OZE w infrastrukturze publicznej oraz mieszkaniowej.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj