W Warszawie zorganizowano konferencję z okazji 10-lecia programu i porozumienia Rekarton. Jego celem jest rozwój systemu zbierania i recyklingu kartonów po mleku i sokach w Polsce.

Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Ministerstwa Środowiska, z którym zresztą Rekarton współpracuje od samego początku. Stąd na konferencji obecność wiceministra środowiska Sławomira Mazurka.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami. Część merytoryczna skupia się przede wszystkim na roli opakowań w gospodarce (Kinga Sieradzon, Tetra Pak), segregacji odpadów, rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Jakub Tyczkowski, Rekopol) i ostatnich zmianach prawnych w branży opakowaniowej.

Porozumienie Rekarton podpisano w 2007 r. pod patronatem ministra środowiska. Wśród jego sygnatariuszy znalazły się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. Cele porozumienia realizuje program Rekarton.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj