Zakaz pozyskania drewna na terenie całej Puszczy Białowieskiej do końca okresu lęgowego ptaków i przesunięcie pozyskania w tym roku na tereny mniej cenne przyrodniczo – to wynik porozumienia ministra środowiska i organizacji ekologicznych.

– Nasze cele, jeśli chodzi o ochronę Puszczy są wspólne. Dzisiejsze porozumienie jest tego dowodem – zapewnia prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Rozmowy ministra Kraszewskiego z przedstawicielami Greenpeace zakończyły się omówieniem wszystkich postulowanych przez organizacje pozarządowe kwestii.

Porozumienie dotyczy ograniczenia pozyskania drewna w okresie lęgowym ptaków. Jeszcze w tym roku wprowadzony będzie całkowity zakaz do końca jego trwania, czyli do końca sierpnia. W ciągu miesiąca Ministerstwo zrewiduje plan pozyskania drewna na rok 2010, tak by ominąć cenne przyrodniczo obszary (z uwzględnieniem propozycji zespołu prof. Wesołowskiego), którego rekomendacje popierają organizacje ekologiczne). Ministerstwo zapowiedziało zmniejszenie limitów pozyskania w przyszłych latach, uwzględniając lokalne potrzeby.

Kwestią rozbieżną pozostało ograniczenie pozyskanie drewna w okresie lęgowym ptaków w roku 2011.

Ze strony Ministerstwa Środowiska plany realizacji poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego (ponad dwukrotnie – 12 tys. ha) i wsparcia dla rozwoju regionu (Białowieski Program Rozwoju) pozostają bez zmian.

Porozumienie kończy protest Grenpeace’u prowadzony od 11 sierpnia na terenie budynku Ministerstwa Środowiska. Akcja pod hasłem „I love Puszcza” polegała na rozwieszeniu na budynku ministerstwa baneru z hasłem akcji i rozbicia w pobliżu ministerstwa zielonego miasteczka.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj