Hektar lasu w nadleśnictwie Kolbudy obsadzą studenci Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Do sadzenia zaproszeni zostali studenci III semestru ochrony środowiska w języku angielskim (EPM). – Zajęcia w terenie organizujemy w ramach studiów zamawianych – objaśnia prodziekan ds. studiów na Wydziale Chemicznym – dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski. – Młody inżynier po ochronie środowiska powinien nie tylko wiedzieć o konieczności odnowy lasów i rekultywacji nieużytków, ale także zapoznać się ze stroną praktyczną zagadnienia. W tym celu  już na miejscu, a przed samym wyruszeniem w teren, odbędzie się krótkie wprowadzenie teoretyczne. Pożytek zatem będzie podwójny, praktyczne umiejętności studentów, no i ten zalesiony hektar.

Organizatorzy założyli, że studenci podzielą się na 25 dwuosobowych zespołów. Każda z par nasadzi ok. 200 sztuk młodych drzew i krzewów. Do sadzenia przygotowano buka pospolitego, lipę drobnolistną oraz czereśnię ptasią, jabłoń dziką i gruszę pospolitą. Wzdłuż granicy lasu posadzone zostaną: kalina koralowa, dereń świdwa, głóg dwuszyjkowy oraz śliwa tarnina.

Akcja odbędzie się na terenie dawnego poligonu w Lublewie pozyskanym w 2002 roku przez Lasy Państwowe. Teren jest olbrzymi, bo liczy 280 ha. Większość tj. około 240 ha zostało już zalesionych lub uznanych w drodze sukcesji za las. Pozostałe powierzchnie to nieużytki ekologiczne oraz użytki zielone przeznaczone jako baza żerowa dla dzikiej zwierzyny. Rozebrane zostały wszystkie obiekty służące wcześniej wojsku, poza kilkoma podziemnymi schronami, które zaadaptowane zostały na potrzeby lokalnej populacji nietoperzy.

W wyniku akcji Politechniki Gdańskiej przybędzie w Polsce kolejny hektar powierzchni leśnej. W ramach podobnych przedsięwzięć oraz bieżących obowiązków w ostatnim dziesięcioleciu na terenie Nadleśnictwa Kolbudy powierzchnia leśna w ramach wykonywanych zalesień wzrosła o 528 ha. Posadzonych zostało ok. 4 mln drzew i krzewów leśnych w okolicy Trójmiasta. Są to działania, które w znaczący sposób wpływają na zwiększenie lesistości kraju.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj