W Wałbrzychu wystartowała akcja, któej celem jest przypomnienie właścicielom psów o ich obowiązkach, uświadomienie mieszkańcom zagrożenia epidemiologicznego, jakie stwarzają niesprzątnięte psie odchody oraz negatywnego wpływu na wizerunek miasta.

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zakupił 60 nowych dystrybutorów na pakiety higieniczne oraz 30 koszy na odpady. Odnowiono 9 stacji dystrybucji .

Dystrybutory zostały umieszczone głównie w dzielnicach Piaskowa Góra i Podzamcze. Będą regularnie uzupełniane w bezpłatne pakiety higieniczne.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– W przyszłym roku dystrybutory i kosze będą montowane także w pozostałych dzielnicach Wałbrzycha. W szkołach, przedszkolach, w spółdzielniach mieszkaniowych, w wielu innych miejscach pojawiły się plakaty i ulotki. Od dziś mieszkańcom Wałbrzycha posiadającym psy łatwiej będzie wywiązywać się z obowiązku sprzątania po swoim pupilu – mówi Bożena Gąsiorek z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, koordynator akcji.

Akcja obejmuję również część edukacyjną. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci w kategorii: przedszkola, w szkołach podstawowych klasy I-III, oraz IV-VI a także gimnazja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia br. Prace będą wystawiane w bibliotekach i szkołach.

Dyrektor ZDKiUM powołał zespół do prowadzenia działań w ramach akcji "Posprzątaj po mnie" .Zadaniem zespołu jest inicjowanie, przeprowadzanie, monitorowanie i upowszechnianie przedsięwzięć edukacyjnych, medycznych, technicznych, porządkowych oraz prawnych, związanych z kontynuacją akcji oczyszczania miasta pn. "Posprzątaj po mnie".

– Celem akcji jest doprowadzenie do wypracowania systemu, który zbliży nas do europejskich standardów w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że wypracujemy taki model, który będzie wzorem dla innych miast w Polsce, a Wałbrzych stanie się dzięki temu miastem coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom i gościom – mówi Michał Gnacy, partner społeczny akcji.

źródło: um.walbrzych.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj