Mapa 6 tysięcy potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych jest już dostępna.

Prace nad bazą danych potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych w Polsce trwała trzy lata, a od czerwca dodawane były one do specjalnej interaktywnej mapy. Projekt RESTOR (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions) Hydro zbiera istniejące na rzekach obiekty piętrzące oraz lokalizacje dawnych młynów wodnych, w których można zainstalować współczesne turbiny.

Baza potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych oparta jest o mapy Google, co umożliwia wyświetlanie treści na mapie topograficznej lub obrazach satelitarnych. Użytkownik może samodzielnie dodać nowe miejsce, zlokalizować istniejący już obiekt, a także zapoznać się z informacjami kluczowymi dla przyszłej inwestycji: szacowanym średnim przepływem i wysokością spadu, szacunkową mocą instalowaną obiektu, przeznaczeniem historycznym, obecnym stanem technicznym, ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska i ochroną obiektów zabytkowych oraz odległości od sieci energetycznej.

mapa1
Przykładowy widok mapy – układ topograficzny

6 tysięcy potencjalnych elektrowni

Zawierająca 6 tysięcy obiektów mapa RESTOR Hydro w Polsce jest fragmentem większej bazy danych obejmującej potencjalne lokalizacje małych i mikroelektrowni wodnych w całej Europie. Na mapie obejmującej obszar Europy zebrano dane o ponad 50 tysiącach obiektów piętrzących i wykorzystujących w przeszłości energię wody, które potencjalnie nadają się do wykorzystania w celu produkcji energii.

Od historii do współczesności

Motywacją do stworzenia Mapy RESTOR Hydro było występowanie na terenie krajów europejskich wielu zaniedbanych, nieczynnych i zrujnowanych kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, folusze, kaszarnie, itp. W obiektach tych tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Na przykład na terenach Polski w latach 30. ubiegłego wieku funkcjonowało ok. 8 tysięcy różnego rodzaju instalacji wykorzystujących energię wody, a dziś pracują zaledwie 743 elektrownie wodne.

Wykorzystanie potencjału tkwiącego w historycznych obiektach hydroenergetycznych oznacza opłacalną ekonomicznie produkcję energii w mikro i małych elektrowniach wodnych, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum wpływu na środowisko takich inwestycji (wykorzystywana jest już bowiem istniejąca przegroda na rzece, przy której najczęściej wraz z elektrownią inwestor zobowiązany jest do budowy przepławki dla ryb, a zatem w wyniku i w miejscu inwestycji ciek zostaje udrożniony).

mapa2
Przykładowy widok mapy – układ satelitarny

11 zespołów, 8 krajów

Mapa lokalizacji mikroelektrowni i małych elektrowni wodnych została stworzona w ramach międzynarodowego projektu RESTOR Hydro realizowanego przez konsorcjum składające się z 11 zespołów z ośmiu krajów europejskich. Projekt był współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE). Polska reprezentowana była w projekcie przez TRMEW Sp. z o.o.

Baza danych jest dostępna pod adresem: http://www.restor-hydro.eu/en/tools/mills-map/

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj