Ministerstwo Energii informuje, że przygotowuje rozporządzenia mające powstrzymać podwyżki cen prądu. W dokumentach tych znajdą się szczegółowe rozwiązania do realizacji ustawy. Sejm przyjął ustawę o podatku akcyzowym 28 grudnia.

Ustawa obniża akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Za przyjęciem projektu głosowało 389 posłów. Przeciw było 3, a 17 wstrzymało się od głosu.

Skutkiem proponowanych zmian ma być obniżenie rachunków odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i samorządów o ponad 3,5 mld złotych, a także utrzymanie cen energii na poziomie z pierwszej połowy 2018 r.

– Przygotowaliśmy rozwiązania – i one zostały przyjęte – które dają możliwość utrzymania cen w roku 2019 na poziomie roku 2018 dla wszystkich firm, dla wszystkich gospodarstw domowych, dla ludzi – powiedział komentując głosowanie premier Mateusz Morawiecki.

Tymczasem Komisja Europejska poinformowała, że oczekuje od Polski przekazania do notyfikacji ustawy dotyczącej cen energii. – Państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem. Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali – przypomniała rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa.

– Działamy na podstawie prawa europejskiego. Zgodnie z nim takie działania powinny być notyfikowane, aby Komisja mogła się im przyjrzeć. Tą kwestią zajmiemy się gdy otrzymamy notyfikację – dodała Andreewa.

O tym, że ustawa może być uznana za pomoc publiczną, która jest ograniczona do szczególnych przypadków, mówili posłowie opozycji podczas debaty nad ustawą o cenach energii. Rząd tłumaczył jednak, że taka forma nie jest pomocą publiczną. Potwierdziło to jeszcze Ministerstwo Energii.

– Nie jest to rozwiązanie selektywne. Pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów. Energia jest towarem używanym bez wyjątku we wszystkich sektorach gospodarki oraz przed odbiorców indywidualnych. Ustawa nie zmienia również w żaden sposób zasad rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym – wyjaśnia ME. – W związku z powyższym rozwiązania zawarte w ustawie nie są sprzeczne z prawem UE. Ministerstwo Energii będzie w stałym kontakcie z Komisją Europejską i deklaruje stałą współpracę jak dotychczas.

W ustawie założono m.in.:

  • obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto,
  • obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, dzięki czemu rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł,
  • ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym (dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie) niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Czytaj więcej

Skomentuj