W piątek doszło do pożaru w Punkcie Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Krotoszynie.

Ogień pojawił się ok. 14:30 w piątek 15 czerwca. – Ogień pojawił się w betonowym boksie składowiska, dlatego nie rozprzestrzeniał się na inna część obiektu – mówi Tomasz Patryas, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Podczas pożaru płonęły odpady wielkogabarytowe (głównie meble), zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady budowlane, które znajdowały się na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pełni on również funkcję punktu przeładunku.

CCJ 300 x 250

Na terenie zakładu wydzielone zostały boksy do zbierania selektywnych odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów zielonych, wielkogabarytów, gruzu ceglanego oraz urządzeń AGD i RTV.

W akcji brało udział sześć zastępów straży. Obok PSZOK-u znajduje się schronisko dla zwierząt. Pożar nie rozprzestrzenił się jednak na okoliczne zabudowania. Przyczyny bada policja.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj