W piątek doszło do pożaru w Punkcie Przeładunku i Segregacji Odpadów Komunalnych w Krotoszynie.

Ogień pojawił się ok. 14:30 w piątek 15 czerwca. – Ogień pojawił się w betonowym boksie składowiska, dlatego nie rozprzestrzeniał się na inna część obiektu – mówi Tomasz Patryas, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Podczas pożaru płonęły odpady wielkogabarytowe (głównie meble), zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady budowlane, które znajdowały się na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pełni on również funkcję punktu przeładunku.

Na terenie zakładu wydzielone zostały boksy do zbierania selektywnych odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów zielonych, wielkogabarytów, gruzu ceglanego oraz urządzeń AGD i RTV.

W akcji brało udział sześć zastępów straży. Obok PSZOK-u znajduje się schronisko dla zwierząt. Pożar nie rozprzestrzenił się jednak na okoliczne zabudowania. Przyczyny bada policja.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj