Jak działa i jak obsługiwać bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO? Tajniki tego skomplikowanego narzędzia, które musi być na co dzień używane w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, będzie można poznać podczas najnowszego szkolenia, które redakcje “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” organizują w formule online 17 czerwca 2021 r. W ciągu roku z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BDO skorzystało już ponad 2 tys. osób! Dołącz do nich i poznaj zasady działania BDO.

Redakcje miesięczników “Przegląd Komunalny” i “Energii i Recyklingu”, wraz z ekspertami firmy Green Concept zapraszają na najnowsze szkolenie internetowe pt. “BDO w praktyce oraz nowe obowiązki w zakresie ewidencji i magazynowania odpadów ze zmianami po 1 stycznia 2021 r.”.

Już ponad rok funkcjonuje moduł elektronicznej ewidencji odpadów, czyli Baza Danych Odpadowych (BDO). Rozwiązanie to porządkuje gospodarkę odpadową w kraju, ale też wiąże się z nowymi obowiązkami narzuconymi na wiele instytucji i przedsiębiorstw. Ich nieprzestrzeganie pociągać może za sobą dotkliwe kary finansowe. 17 czerwca podczas internetowego webinarium poświęconemu BDO przypomnimy najważniejsze zasady tego systemu oraz planowane zmiany, jakie czekać nas mogą w najbliższym czasie.

BDO od ponad roku

Bazę Danych Odpadowych wdrożono z początkiem ubiegłego roku. Od tego czasu redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” wraz z branżowymi ekspertami z różnych instytucji, kancelarii i firm, przeprowadziły cykl szkoleń, dzięki którym ponad 2 tys. osób poznało szczegółowo spoczywające na nich obowiązki.

Wśród uczestników szkoleń byli właściciele prywatnych firm, przedstawiciele jednostek administracji publicznej i instytucji samorządowych, osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w miejskich i gminnych urzędach oraz przedsiębiorstwach. Program szkoleń Abrysu jest tak opracowany, aby zaspokoić wiedzę dla maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, zaś możliwość zadawania przez uczestników pytań dotyczących konkretnych problemów ich nurtujących umożliwia pozyskanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji.

Początkowo większość wątpliwości dotyczyło obowiązku rejestracji w BDO – wiele podmiotów po prostu nie wiedziało, czy spoczywa na nich obowiązek rejestracji w bazie. Później zaczęły pojawiać się pytania dotyczące sposobu logowania oraz powiązania użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w rejestrze, związane z obowiązkami i sankcjami za ich nieprzestrzeganie, w końcu dotyczące rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

Wiedza wciąż potrzebna

Wielu przedsiębiorców dotychczas nie miało wiedzy o obowiązkach, jakie na nich ciążą z tytułu prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Niektórzy z nich przekazywali odpady firmom przejmującym nie wystawiając kart przekazania odpadów oraz nie prowadząc szczegółowej ewidencji. Ponadto wiele przedsiębiorstw przekazujących odpady nadal nie jest świadomych obowiązku złożenia stosownych sprawozdań.

W tym roku nie ma już przepisów przejściowych, które pozwalałyby na sporządzanie dokumentów ewidencji czy sprawozdawczości w formie papierowej. Dlatego warto zapoznać się z najświeższymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu BDO i tego, co czeka nas w najbliższym czasie.

Kilkugodzinne webinarium w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mówić będzie ona także o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, a także o możliwych zmianach w BDO. Dodatkowo swoje indywidualne pytania będą mogli do niej kierować uczestnicy szkolenia.

Szczegóły dotyczące czerwcowego szkolenia z BDO znajdują się TUTAJ. Natomiast bezpośredni odnośnik do zapisów znaleźć można TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj