W Poznaniu pracę rozpoczyna Miejski Inżynier Ruchu. Miasto chce też zatrudnić oficera rowerowego.

Miejski Inżynier Ruchu – Łukasz Dondajewski – i jego zespół działać będą w Wydziale Transportu i Zieleni. – Zintensyfikowanie działań oraz podjęcie nowych związanych z priorytetowym traktowaniem transportu publicznego, rowerowego i pieszego, rozważenie likwidacji niektórych zbędnych znaków drogowych oraz zmian w funkcjonowaniu przycisków dla pieszych – szczególnie w rejonach znaczącego udziału liczby pieszych, wyznaczenie zatoczek postojowych dla samochodów realizujących dostawy do sklepów lub firm kurierskich lub umożliwiające krótki postój – np. przy dworcu PKP – tak swoje zadania opisuje Dondajewski.

Do Miejskiego Inżyniera Ruchu zgłaszać się będzie wnioski dotyczące organizacji ruchu. To właśnie MIR wydawać będzie zezwolenia na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Wnioski składać się będzie właśnie do Inżynier 30 dni przed imprezą, a wydanie decyzji odbywać się będzie min. 7 dni przed imprezą.

W magistracie pojawi sie także tzw oficer rowerowy. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na to stanowisko. – Oficer rowerowy to postulat zgłoszony kilka miesięcy temu przez środowiska miejskie – mówi zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski. – Uznaliśmy, że utworzenie stanowiska ds. polityki rowerowej to działanie jak najbardziej zasadne. Całość działań zmierzać będzie do zwiększenia udziału ruchu rowerowego w całej komunikacji miejskiej. Pracy jest sporo bo jakość infrastruktury rowerowej nie jest na najwyższym poziomie. Długość ścieżek jest niewystarczająca. Będziemy starać się o unijne środki, by to poprawić – dodaje Wudarski.

– Szukamy osoby z wykształceniem wyższym, co najmniej trzyletnim stażem pracy i znajomością dobrych praktyk w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej i promocji ruchu rowerowego, zarówno z Polski jak i spoza kraju. Liczymy na przedstawienie własnego pomysłu na rozwój systemu rowerowego. Kandydat powinien też wykazać się umiejętnością współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz usprawnienia ruchu rowerowego – mówi dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni UMP Violetta Wabińska-Chmielewska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj