Przez niemal cały tydzień Poznań będzie nie tylko stolicą Wielkopolski, ale także polskiej ochrony środowiska. Wszystko to za sprawą Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. W dniach 20-23 listopada obszar poznańskich targów stanie się mekką dla wszystkich osób związanych z sozologią, u nas częściej nazywaną ekologią.

Przed nami zatem rzadki moment, gdy znaczna część osób zaangażowanych w działalność na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego spotka się w jednym miejscu i czasie. Będzie to zatem niecodzienna okazja do rozmów, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technicznymi i technologicznymi.

Dla każdego coś interesującego

A jest co podziwiać, akces w organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) imprezie zgłosiło bowiem ok. 500 wystawców z 19 państw. Zaprezentują oni swoją ofertę w osiemnastu zakresach tematycznych, dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony gleb, recyklingu (Salon Recyklingu), ochrony powietrza i klimatu, a także energii i energii odnawialnej („Salon Czystej Energii”). Podczas tej międzynarodowej ekspozycji zaprezentowane zostaną także produkty i usługi z dziedziny ochrony przed hałasem i wibracjami, związane z wykrywaniem zagrożeń oraz systemami zabezpieczeń w warunkach zagrożenia, a także z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym. Na Targach obecne będą również podmioty zajmujące się budownictwem komunalnym i energetycznym, rekultywacją i rewitalizacją oraz doradztwem. Nie zabraknie też instytucji ochrony środowiska oraz oferujących systemy sterowania i rozwiązania informatyczne dla potrzeb ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Nieodzowna jest ponadto oferta wydawnictw specjalistycznych, banków oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (w ramach „Salonu Nauka dla Środowiska”). Ochrony środowiska nie można sobie wyobrazić bez pomiarów stężeń zanieczyszczeń. Do tego z kolei niezbędna jest aparatura kontrolno-pomiarowa, stąd ekspozycja specjalna – „Salon Aparatury Kontrolno-pomiarowej”.

Nowością na Targach będzie Miasteczko Ekologiczne. Na specjalnie wydzielonej przestrzeni będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywaniu jej alternatywnych źródeł, jak i utrzymaniu czystości czy pielęgnacji zieleni. Kolektory słoneczne, lampy hybrydowe i LED-owe, kotły na biomasę, pompy ciepła, kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, kosiarki, samochody z napędem hybrydowym i elektrycznym, pojazdy do zbiórki odpadów czy mały wiatrak – to tylko część oferty, która z pewnością zainteresuje targowych gości.

Ciekawą „odskocznią” od poważnej tematyki środowiskowej będzie z kolei wystawa MA-KULTURA 2012, którą zorganizowała firma Abrys.

Czas konferencji i seminariów

Jednak Targi to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, to także bogata oferta imprez towarzyszących, wśród których do najważniejszych należą liczne konferencje i seminaria. Trzeba tu wspomnieć, iż imprezy towarzyszące zaczynają się jeszcze przed otwarciem Targów, bowiem dzień wcześniej startują obrady jednej z najbardziej prestiżowych imprez z tej dziedziny w kraju. Mowa o Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON. Nie zabraknie też tradycyjnych już Forów – Czystej Energii oraz Recyklingu. W tym roku po raz drugi przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w II Forum Dyskusyjnym Ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu, które 20 listopada odbędzie się pod hasłem „Zielone Standardy w zarządzaniu i komunikacji – EMAS i wytyczne w zakresie CSR”. Spotkanie jest współorganizowane przez redakcję miesięcznika „Ecomanager”, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, firmę PwC oraz MTP.

Kto zechce pogłębić swoją wiedzę w zakresie technik i technologii plazmowych, rekultywacji terenów, recyklingu, energii odnawialnej czy zrównoważonego wykorzystania biomasy, nie może ominąć Polsko-Niemieckich Rozmów Kooperacyjnych pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”. Organizator tego wydarzenia – niemieckie Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych – chce także zaprezentować tematykę związaną z ochroną klimatu, wodą, gospodarką ściekową i optymalizacją zagospodarowania powierzchni. Czas ku temu będzie przez całe cztery dni Targów.

Pierwszego dnia Krajowa Izba Gospodarki odpadami oraz MTP podczas dwugodzinnej konferencji zaprezentują samorządowy model gospodarki odpadami w świetle nowego systemu prawnego.

Tradycyjnie już redakcja „GLOBEnergia” zaprasza do zapoznania się z ofertą konferencji „Glob Pełen Energii”. W tym roku w trakcie trzech dni targowych poruszane będą tematy związane z praktycznymi aspektami wykorzystania urządzeń grzewczych, wykorzystujących ciepło ziemi, energię słoneczną oraz biomasę. Całości dopełnią wykłady poświęcone niskoenergetycznemu budownictwu. Chcąc pozostać w klimacie „energetycznym”, warto też zawitać na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Gospodarki (21 listopada). Resort pokusił się o zaprezentowanie zainteresowanym uczestnikom Targów efektów wdrażanych w tym zakresie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tego samego dnia, podczas specjalnej konferencji, organizowanej przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku, będzie można zapoznać się z założeniami Programu „Gumowy Surowiec i inne… – nowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Selektywna zbiórka”. Z tej oferty powinni skorzystać wszyscy ci, którzy zastanawiają się, jak zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów w gminie w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Podczas POLEKO redakcja „Przeglądu Komunalnego” wraz z Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej pokusiły się o organizację debaty pt. „Opłata wodno-odpadowa – szanse i zagrożenia”. O wadach i zaletach tego sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów od mieszkańców będzie można podyskutować i posłuchać 21 listopada.

Podczas Targów swoją obecność zaznaczy także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Instytucja ta jest bowiem organizatorem dwóch konferencji. Pierwsza odbędzie się 21 listopada i poświęcona będzie nowym wyzwaniom w ochronie środowiska, druga – następnego dnia – dotknie, jakże żywotnych dla samorządów, zagadnień związanych z ochroną przyrody jako czynnikiem zrównoważonego rozwoju gmin.

Niemniej interesująco zapowiada się szkolenie organizowane przez Fundusze Europejskie (22 listopada), na którym będzie można zapoznać się z rodzajami finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz sposobami pozyskiwania dotacji i pożyczek. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupił się na odpadach. Przedstawione w kilku referatach informacje na temat dobrych praktyk w gospodarce odpadami, na przykładzie doświadczeń norweskich, na pewno przyciągną sporą grupę targowych gości. Zainteresowani zagadnieniami „okołoodpadowymi” mogą też skorzystać z oferty seminarium połączonego z warsztatami, zorganizowanego przez Swiss Business Hub przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce. Jest ono skierowane głównie do przedstawicieli władz lokalnych.

Ostatni targowy dzień w zasadzie zdominują seminaria skupiające się wokół kwestii związanych z biopaliwami (Ministerstwo Gospodarki) oraz peletami i brykietem drzewnym (Bałtycka Agencja Poszanowania Energii).

Uhonorowanie laureatów

Tak prestiżowa impreza wystawiennicza jest okazją nie tylko do zaprezentowania szerokiej oferty i organizacji różnorodnych konferencji, ale również do wręczenia nagród. Zatem pierwszego dnia Targów odbędzie się przyznanie statuetek w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Z kolei nazajutrz uhonorowani zostaną zwycięzcy w konkursach Panteon Polskiej Ekologii i Panteon Administracji Polskiej.

Nie tylko POLEKO

Utrzymanie czystości i porządku, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie i konserwacja terenów zieleni, higiena i ochrona przed szkodnikami, a także utrzymanie pozostałych obiektów komunalnych, wydawnictwa oraz usługi i doradztwo – to zakres tematyczny kolejnej edycji Targów KOMTECHNIKA, które od kilku lat towarzyszą już Targom POLEKO i są z nimi dość mocno powiązane tematycznie.

Impreza towarzysząca, choć o odrębnym charakterze, to Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012. W ramach tej wystawy prezentowane będę produkty i usługi z dziedzin dotyczących infrastruktury technicznej (w tym drogowej) i społecznej gmin, informatyki stosowanej w administracji i w instytucjach publicznych, a także doradztwa finansowego oraz informacji i promocji gospodarczej. Tym Targom towarzyszyć będą Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD oraz Forum Samorządowo-Biznesowe.

Nowości i medaliści

Organizatorzy imprez targowych dużą wagę przywiązują do prezentacji produktów i usług innowacyjnych. Także podczas POLEKO i KOMTECHNIKI prezentowane będą zatem nowości, choć przeglądając ich listę (dostępną na stronie www organizatora Targów), można się momentami zastanawiać, jakie kryterium decyduje o zaliczeniu danej technologii czy produktu do tego grona. Nie wdając się w dywagacje na ten temat trzeba stwierdzić, że podczas tegorocznej wystawy będzie można zapoznać się z ok. 60 nowościami technologicznymi. Dość szerokie jest spektrum nowości w zakresie gospodarki odpadami, poczynając od nowych rodzajów stojaków i pojemników do przydomowej selektywnej zbiórki odpadów, przez śmieciarki z czołowym załadunkiem, na nowych typach pras, rozdrabniaczy i separatorów optycznych, oddzielających poszczególne frakcje odpadów kończąc. Prezentowane będą także nowe narzędzia informatyczne, dedykowane podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców. Przedstawiciele gmin oraz firm przygotowujących się do wejścia w nowy system gospodarowania odpadami na pewno będą mieli co oglądać i skąd czerpać przydatne informacje.

Nowości nie zabraknie także w zakresie analizy chemicznej – zaprezentowane zostaną m.in. nowe typy przenośnego chromatografu i analizatora gazów syntetycznych.

Również osoby zajmujące się pielęgnacją terenów zieleni znajdą wśród nowości coś dla siebie. Na rynku pojawił się bowiem szeroki wachlarz nowych kosiarek czy rozdrabniaczy gałęzi.

Wiele też będzie interesujących nowinek w zakresie pojazdów do gospodarki komunalnej – objawiają się one m.in. w zastosowaniu paliwa gazowego.

Tradycyjnie wybrane produkty nagradzane są złotymi medalami. W tym roku POLKO-wskie laury przyznano za „Kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest”, „Biogazowy agregat kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B”, „Stacjonarną prasę do odpadów typu Eco” oraz „Palnik na pellet ECO-PALNIK wersja ROTO”.

Z kolei na KOMTECHNICE medalami wyróżniono producentów (dystrybutorów) następujących maszyn: Zamiatarka walcowa KM 80 W P, Ciągnik kompaktowy 1026 R z agregatem AutoConnect, Kompleksowy system kontroli odbioru odpadów XTrack z wykorzystaniem identyfikacji RFID pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz Multi –Longer T 4844P.

Zwierciadło branży?

W ubiegłym roku Targi POLEKO, GMINA oraz KOMTECHNIKA zgromadziły łącznie 700 firm promujących swoje usługi oraz produkty (to aż o 100 wystawców mniej niż w 2010 r.), reprezentowanych z 19 krajów. Ekspozycję zwiedziło blisko 20 tys. gości. Czy tegoroczna wystawa przyciągnie większą ilość odwiedzających? Czy będzie zwierciadłem kondycji branży? Czy będą widoczne symptomy kryzysowej zadyszki? Nie pozostaje nic innego, jak tylko osobiście przyjechać na Targi i przekonać się, uczestnicząc w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Agnieszka Piotrowska, Piotr Strzyżyński, Katarzyna Terek

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj