1 / 4

Trwa rozbudowa ścieżek spacerowych w parku im. ks. Tadeusza Kirschke w Poznaniu. Zamiast betonowych płyt pojawią się tam mineralne alejki. Nie zabraknie też nowych roślin: drzew, krzewów i traw. W planie jest min. uzupełnienie drzewostanu i budowa parku wodnego.

Dzięki trwającym obecnie pracom pod nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, niezagospodarowana do tej pory część poznańskiego parku imienia księdza Tadeusza Kirschke usytuowanego pomiędzy ul. Nadolnik, Mariacką i Hlonda, zyska nowe oblicze.

W miejscu tzw. przedeptów i betonowych płyt pojawią się mineralne alejki i nowe nasadzenia. Parkowa zieleń zostanie uporządkowana tak, aby miejsce to stało się przyjazne mieszkańcom. Obszar zostanie też ponownie uformowany w taki sposób, by stworzyć tam warunki sprzyjające retencji wody.

Z myślą o zachowaniu roślinności

Wykonawca usunął już betonowe płyty i uformował teren. A  projekty budowlane weryfikowane są w terenie i na bieżąco korygowane. Przykładem może być korekta wcześniejszych planów i pozostawienie w parku trzech zdrowych robinii akacjowych, których usytuowanie  pierwotnie kolidowało z wyznaczoną trasą spacerową,

Drzewostan w dobrej kondycji

Dodajmy, że w parku im. ks. Tadeusza Kirschke rosną młode, ponad dwudziestoletnie klony pospolite, polne i jesionolistne, a także platany klonolistne, lipy drobnolistne, jesiony i topole. Ich stan w ocenie dendrologów jest bardzo dobry. Planowane są też nasadzenia kolejnych drzew.

Pojawi się tam zatem klon polny, jabłoń purpurowa i platan klonolistny. Celem tych działań jest nadanie miejscowemu drzewostanowi tzw. funkcji izolacyjnej. polegającej na ograniczaniu wpływu hałasu i zanieczyszczenia powietrza na otoczenie.

Nowy ogród wodny

W parku powstanie także ogród wodny, czyli zagłębienie terenu, w którym woda opadowa będzie wyłapywana i swobodnie wykorzystywana przez zieleń. Całość parkowego założenia zostanie uzupełniona trawami ozdobnymi i niskimi nasadzeniami (jaśminiowcem, różą pomarszczoną i tawułą Douglasa).

Obecność tych roślin sprzyjać ma bytowaniu owadów zapylających. W parku zainstalowane zostaną również ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na worki na psie odchody.

Całość inwestycji zamknie się w kwocie około 583 tys. zł. Prace potrwają do października br. Jesienią park w nowej odsłonie powinien zostać oddany do użytku.

Czytaj więcej

Skomentuj