Warszawa podpisała umowę na doradztwo dla projektu budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego. Przez najbliższe miesiące doradca przygotuje analizy wykonalności, prawne, ekonomiczno-finansowe i inne dokumenty niezbędne do przygotowania projektu w trybie PPP.

Do głównych lokalizacji należą parkingi podziemne pod ul. Emilii Plater, pod pl. Teatralnym oraz pl. Defilad. Doradca zbada również opłacalność zwiększenia liczby realizowanych zadań inwestycyjnych o kilka nowych lokalizacji parkingów m.in. pod pl. Bankowym, pl. Trzech Krzyży i przy ul. Wybrzeże Gdyńskie (równolegle do ul. Bugaj).

Za realizację zadań doradczych dla budowy parkingów podziemnych w PPP odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzą Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., EC Harris Sp. z o.o., oraz DLA Piper UK LLP, DLA Piper Wiater Sp.k. Wśród wielu zadań konsorcjum-doradcy są m.in. przeprowadzenie wstępnych analiz wykonalności, w ramach których określone zostaną modele współpracy z partnerem prywatnym, ocena zasadności i możliwości realizacji inwestycji pod kątem prawnym, ekonomiczno-finansowym, technicznym oraz identyfikacja kluczowych ryzyk oraz zainteresowania inwestorów.

Doradca wesprze miasto także w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert dla postępowania na wybór partnera prywatnego, który wybuduje parkingi i będzie odpowiedzialny za ich eksploatację przez czas określony umową. Zajmie się także przygotowaniem wraz z Miastem całości dokumentacji przetargowej (w tym projektu umowy) oraz będzie uczestniczyć w procedurze wyboru partnera prywatnego.

Ponadto, w ramach podpisanej umowy, firma Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o przeprowadzi szereg szkoleń dla pracowników różnych jednostek Urzędu m.st. Warszawy biorących udział w przygotowaniu projektów PPP, co w przyszłości ma umożliwić samodzielne przygotowanie kolejnych inwestycji tego typu w Warszawie.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj