Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, będzie objęty obowiązkiem utworzenia PPK, z kolei pracownicy będą mogli przystąpić do niego dobrowolnie. O tym jak przygotować się do nowych przepisów będzie mowa podczas webinarium, które odbędzie się 7 i 8 września.

Jak wybrać odpowiednią instytucję finansową dla PPK? Kto i kiedy powinien przystąpić oraz jak efektywnie wdrożyć PPK w firmie będzie można dowiedzieć się podczas webinarium, którego organizatorem jest firma Abrys.

Spotkanie poprowadzi Marek Lewandowski, radca prawny w Togatus Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy, wchodzącej w skład Grupy Prawnej Togatus.

Pracownicze plany kapitałowe – dla kogo?

Warto przypomnieć, że w pierwszej kolejności do programu PPK w 2019 r. przystąpiły firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające 50-249 pracowników, od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające min. 20 pracowników.

Z kolei od 1 stycznia 2021 r. przystąpią pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych. Program obejmie pracowników w wieku 18-54 lat. Z kolei osoby wieku 55-69 lat będą mogli uczestniczyć po złożeniu oświadczenia woli.

W samorządach obowiązek wprowadzenia PPK obejmie: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, a także samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Do uczestnictwa w dwudniowym webinarium zapraszamy: kadrę zarządzającą, pracowników z działów księgowości oraz kadr i płac, specjalistów z biur rachunkowych oraz pracowników zainteresowanych udziałem w PPK.

Dwa dni eksperckiej wiedzy

Podczas dwóch dni webinarium przedstawione zostaną ogólne założenia działania PPK, terminy i etapy wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający. Omówiony zostanie sposób wyboru instytucji finansowej orasz szczegóły zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Zaprezentowane zostaną również zasady naliczania wpłat do PPK i przekazywanie ich wybranej instytucji finansowej. Na koniec uczestnicy zapoznają się z zasadami odpowiedzialności z tytułu naruszenia ustawy, m.in. z czym wiąże się niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie.

Webinarium przeprowadzone będzie w formie dwudniowego szkolenia on-line (po ok. 4 godziny), podczas którego uczestnicy będą mogli na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentacje oraz link do nagrania szkolenia. Dzięki temu będzie możliwość ponownego zapoznania się z przekazywanymi podczas szkolenia informacjami.

Więcej informacji: ppk.abrys.pl

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. U mnie w firmie, zarząd zorganizował fajną prezentację z ppk, szkolenie, po to aby każdy z nas zrozumiał zasadę działania tego programu i aby każdy w pełni świadomie zadecydował o tym, czy chce przystąpić do PPK. Ja jak na razie zdecydowanie zostaje i to też polecam znajomym.

  2. PPK przypadło mi do gustu, bo sam oszczędzam dość mizernie, a tu mam całą procedurę ułatwioną maksymalnie. Dodatkowo dokłada mi się pracodawca do moich oszczędności, przez co finalnie zbiorę znacznie więcej niż na lokatach.

  3. Takie szkolenia na pewno sa bardzo przydatne, osoby przeszkolone pod kątem wdrażania ppk mogą to lepiej wyjaśnić pracownikom. Z doświadczenia wiem że nie wszyscy są początkowo przekonani do wchodzenia w PPK a to jednak bardzo dobry sposób na dodatkowe oszczędzanie. Można zyskać nawet do 1000 zł do przyszłej emerytury.

Skomentuj