Sejm rozpatrzył i przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dostosowujące polskie prawo do unijnych norm ochrony atmosfery przed pyłami.

Przepisy wdrażają dyrektywę 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r.  Chodzi o nowe mechanizmy zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach, normy jakości powietrza oraz obecność pyłu zawieszonego PM2,5.

Nowelizacja reguluje także sposób postępowania w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Zmiany wprowadzone w Senacie m.in. doprecyzowują termin powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez kontrolowany organ o realizacji zaleceń pokontrolnych. Część przyjętych poprawek ma charakter legislacyjny i redakcyjny.

Senackie stanowisko do ustawy wpłynęło do Sejmu 12 kwietnia br. W dalszej kolejności ustawa wraz z poprawkami Senatu trafi do podpisu prezydenta.

źródło: sejm.gov.pl
fot: Krzysztof Białoskórski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj