Reklama

envicon 2023 ad1a

Prawo wodne opublikowane! Jest nowa definicja ścieków

Prawo wodne opublikowane! Jest nowa definicja ścieków
kalina olejniczak
24.08.2017, o godz. 19:24
czas czytania: około 2 minut
0

Ustawa Prawo wodne została w środę opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że część przepisów zaczęła już obowiązywać.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Część przepisów nowej ustawy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 24 sierpnia. Jest to m.in. zapis zmieniający ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Najistotniejsza ze zmian dotyczy definicji ścieków. Według obowiązujących od czwartku nowych przepisów, wody opadowe lub roztopowe nie są ściekami.

– Ta zmiana jest szczególnie istotna z punktu widzenia losu prawnego dotychczasowych taryf, które uwzględniają opłatę za odprowadzanie deszczówki – wyjaśnia Mikołaj Maśliński, prawnik z kancelarii SMM Legal.

Inne istotne i obowiązujące już kwestie to zmiany kompetencyjne do wydawania aktów wykonawczych oraz zmiany dotyczące ochrony jakości wód.

Od czwartku obowiązują też nowe przepisy dotyczące ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Zmiany te będą szczególnie istotne dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Wody Polskie

Inne przepisy, które mają wejść w życie niezwłocznie po przyjęciu ustawy Prawo wodne, dotyczą powołania pełnomocnika do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Jak tłumaczy Mikołaj Maśliński, mimo, że samo PGW „Wody Polskie” zaczęłoby funkcjonować początku przyszłego roku, to w ciągu 14 dni od ogłoszenia nowego Prawa wodnego rozpocząłby się proces reorganizacji organów administracji właściwych w sprawach gospodarki wodnej.

– Chodzi tutaj m.in. o obowiązek opracowania i przekazania ministrowi właściwemu dospraw żeglugi śródlądowej przez Prezesa  Krajowego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  oraz  dyrektorów  regionalnych  zarządów gospodarki wodnej w  terminie  14  dni  od  dnia  wejścia  w  życie Prawa wodnego wykazu  pracowników  regionalnych  zarządów  gospodarki  wodnej,  w którym  wskażą  zakresy  czynności  wykonywanych  przez  tych  pracowników oraz zajmowane przez nich stanowiska – wyjaśnia prawnik.

Ministerstwo wyjaśnia

W przesłanym do nas piśmie Ministerstwo Środowiska pisze, że w nowym systemie rolę gospodarza wszystkich wód publicznych (z wyjątkiem dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, którymi to będzie zarządzał minister właściwy ds.żeglugi śródlądowej) będzie pełniło Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” (będzie ono zarządzało rzekami podobnie jak Lasy Państwowe lasami lub GDDKiA autostradami i drogami krajowymi).

Struktura organizacyjna Wód Polskich, zgodnie z ustawą Prawo wodne, będzie obejmować: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (centralna), regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Dokładny podział poszczególnych jednostek zostanie określony w rozporządzeniu ustanawiającym statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2023