W połowie roku (15-17 czerwca 2010 roku) w sosnowieckim Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia odbędą się premierowe Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste.

– Dla osób, które zdecydują się na wzięcie udziału w tych targach, będzie to okazja do poszerzenia swej wiedzy oraz dyskusji na temat sposobów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami – podkreśla Jarosław Bukowski, dyrektor projektu EkoWaste. – Nie przez przypadek zdecydowaliśmy się na organizację tych targów, nasz ośrodek mieści się w Sosnowcu, czyli w województwie śląskim. W regionie tym wytwarzanych jest 40 procent odpadów w skali całego kraju. Są to zarówno odpady komunalne jak i przemysłowe.

Według zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, podstawowe cele to m.in. minimalizacja wytwarzania odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego województwa; zwiększenie odzysku, a w szczególności odzysku energii z odpadów; wyeliminowanie nielegalnego składowania i zagospodarowania odpadów.

– Problemów związanych z gospodarką odpadami jest wiele. W Sejmie cały czas trwają prace nad jedną tak zwaną ustawą śmieciową. Dlatego postanowiliśmy przy okazji targów zorganizować „Forum Ekologiczne”. Uczestnicy tego spotkania będą szukali odpowiedzi na takie pytania jak działać, aby ograniczyć powstawanie odpadów, jak racjonalnie wykorzystać odpady zdeponowane w ogromnych ilościach oraz jak zarobić na „odpadowym" rynku – mówi Jarosław Bukowski.

Targi oraz forum skierowane są do samorządów oraz przedstawicieli firm i zakładów, które wytwarzają odpady i zgodnie z ustawami muszą zając się ich zagospodarowaniem, recyklingiem oraz utylizacją. 

EkoWaste, to również wystawcy prezentujący techniki komunalne, czyli sprzęt, urządzenia oraz sposoby utrzymania czystości w gminach i zagospodarowania terenów zielonych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj