Modernizacja Kanału Ślesińskiego poprzez remont śluz i roboty pogłębieniowe dofinansowana zostanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Preumowę o przygotowaniu i realizacji tego ważnego dla gospodarki wodnej w regionie projektu w Ramach Priorytetu III WRPO podpisano 30 stycznia 2009 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt przebudowy Kanału Ślesińskiego przewiduje kapitalny remont budowli hydrotechnicznych z nim powiązanych, m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach i wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. Całkowita wartość przedsięwzięć wyniesie 4,1 mln euro czyli 16,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie maksymalnie 11,3 mln zł.

Zawarte porozumienie szczegółowo określa harmonogram działań. Zgodnie z nim najbliższe dwa lata zajmie inwestorowi kompleksowe przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń, natomiast realizacja zadań rzeczowych nastąpi w latach 2011-2013. Projekt zgłoszony przez RZGW znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO. Wykonanie przewidywanych zadań umożliwi zwiększenie retencji wody oraz zmniejszy zagrożenie powodziowe na terenie Wielkopolski.

źróło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj