23 lutego 2022r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odwołała prof. Macieja Chorowskiego ze stanowiska prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maciej Chorowski pełnił funkcję prezesa NFOŚiGW od 20 sierpnia 2020r.

Pełniący dotychczas obowiązki prezesa parządu NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski nadzorował pracę Dyrektora Biura i Departamentów: Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Informatyki oraz Wydziałów: Promocji i Komunikacji Społecznej, Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej, Kadr i Płac, a także Samodzielnych Stanowisk: Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych i Przeciwdziałania COVID-1.

Na razie nie podano informacji kto będzie nowym prezesem NFOŚiGW. Osobą pełniącą obowiązki prezesa NFOŚiGW do czasu ogłoszenia nowej osoby na tym stanowisku będzie Paweł Mirowski.

 Paweł Mirowski – p.o. prezesa

 

Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 był Zastępcą Burmistrza Polic, gdzie nadzorował komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich. Odpowiadał także za wprowadzenie w gminie Police systemu gospodarki odpadami (wraz z utworzeniem Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz sprawował nadzór nad jednostką organizacyjną gminy Police pn. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Następnie, w latach 2014-2016 był Wicestarostą Polickim. W trakcie pełnienia tej funkcji podlegały mu komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

Pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (2016-2018), następnie członka Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku Zastępcy Prezesa, a w latach 2018-2020 Prezesa Zarządu. W latach 2019-2020 przewodniczył Konwentowi Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorując pracę Departamentu Czystego Powietrza, odpowiada za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Nadzoruje również pracę Departamentu OZE, Wydziału Edukacji Ekologicznej oraz Wydziału Współpracy Regionalnej, który koordynuje ogólnopolskie programy wdrażane wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. w zakresie retencjonowania wód opadowych, gospodarki wodno-ściekowej, regeneracji gleb, usuwania wyrobów zawierających azbest oraz finansowania służb ratowniczych.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj