Polish Energy Partners zawarła z Mondi Packaging Paper Świecie porozumienie, na mocy którego PEP realizować będzie projekt optymalizacji kosztu energii poprzez maksymalizację produkcji energii odnawialnej oraz minimalizację emisji CO2.

Ma to się udać  poprzez konwersję trwale wyłączonego z ruchu kotła węglowego K1, typu OP140, na kocioł biomasowy w technologii BFB – Bubbling Fluidised Bed ("Projekt Tytan").

Dostawcą kotła BFB będzie Metso Power Oy. Preferowaną przez strony Porozumienia lokalizacją będzie Świecie nad Wisłą, woj. Kujawsko-pomorskie. Decyzja co do ostatecznej lokalizacji Projektu Tytan podjęta zostanie do dnia 15 czerwca 2008 roku. Zakończenie konwersji kotła oraz rozpoczęcie eksploatacji przewidywane jest na czwarty kwartał 2009 roku.

Koszty realizacji Projektu Tytan (przy założeniu jego realizacji w Świeciu) wynosić będą blisko 29 mln euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj