Pierwszy projekt tekstu negocjacyjnego dotyczącego kontynuacji Protokołu z Kioto jest gotowy. To wynik zakończonej w Bangkoku nieformalnej sesji negocjacyjnej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Sesja w Bangkoku to kolejny krok na drodze do cyklicznej Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu – COP. Tegoroczna konferencja – COP 18 odbędzie się w Doha na przełomie listopada i grudnia. Jednym z jej głównych zadań będzie przyjęcie poprawki do Protokołu z Kioto, gwarantującej jego kontynuację.

Nieformalna sesja negocjacyjna w Bangkoku była ważnym krokiem na drodze do sfinalizowania tekstu decyzji w sprawie poprawki do Protokołu z Kioto. Rozmowy skrystalizowały poglądy i stanowiska stron. Dzięki temu negocjatorzy mogą teraz z większą precyzją przygotowywać ostateczne stanowiska na konferencję Doha. Przed konferencją COP 18 w Doha, w październiku w Seulu spotkają się jeszcze ministrowie środowiska, aby po raz ostatni wymienić poglądy. Dyskusje będą skupione przede wszystkim na kwestach finansowania klimatycznego i warunkach przyjęcia drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Podczas spotkania w Bangkoku udalo się także osiągnąć postęp prac nad wizją nowego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które powinno zacząć obowiązywać od 2020 roku. Negocjacje porozumienia powinny zakonczyc się w 2015 roku. 

źródło: MŚ


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj