Sejm zajął się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Celem projektu jest usprawnienie finansowania tzw. zielonych inwestycji ze środków pozyskanych ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji gazów cieplarnianych (ang. Assigned Amount Unit – AAU) na mocy protokołu z Kioto z 1997 r.

Ten dokument przyjęty w ramach ONZ zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z szeroko pojętą ochroną klimatu. Zmiany proponowane w nowelizacji mają wzmocnić pozycję naszego kraju jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót nimi. Projekt przewiduje m.in., że dofinansowanie udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wojewódzkie odpowiedniki, z innych środków niż tych na tzw. rachunku klimatycznym, będzie mogło być refinansowane z tego specjalnego konta. Ponadto zniesione zostaną obciążenia dla beneficjentów zielonych inwestycji (np. samorządów czy biogazowni rolniczych) w zakresie monitorowania stanu realizacji tych projektów oraz sprawozdawczości dotyczącej wydanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych. Odpowiedzialny za monitorowanie postępów inwestycji będzie NFOŚiGW. Projekt wprowadza też podział programów i projektów pozytywnie ocenionych w trakcie naboru przez NFOŚiGW na podstawowe i rezerwowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 listopada br. w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

5 grudnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjno-redakcyjnymi. W związku ze zgłoszonymi w czasie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu ich zaopiniowania.

źródło: sejm.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj