W siedzibie Ministerstwa Środowiska 11 czerwca br. odbyło się spotkanie szefa resortu, prof. Jana Szyszki, z przedstawicielami Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Omówiono prowadzoną inwentaryzację przyrodniczą kraju oraz dwie propozycje ustaw – o GMO i handlu emisjami. Podczas spotkania minister przypomniał również, że w 2008 r. odbędzie się XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu UNFCCC. Jej gospodarzem będzie Poznań.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj