W roku 2012 zakończono realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drzewostanów jesionowych dotkniętych zamieraniem jesionu na terenie RDLP w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesion jest gatunkiem współtworzącym lasy siedlisk wilgotnych, często związanych z dolinami rzek i małych cieków wodnych. Lasy te mają bardzo ważny, korzystny wpływ na retencję wodną i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, odznaczają się bogactwem gatunków. Wiele z nich stanowi siedliska przyrodnicze chronione w ramach sieci Natura 2000 (łęgi wiązowo-jesionowe oraz priorytetowe siedliska łęgów olszowo-jesionowych) Ponadto są to lasy o dużej zdolności produkcyjnej. Obserwowane w ostatnich latach zjawisko zamierania jesionu stanowi dla nich poważne zagrożenie.

Przedsięwzięcie miało na celu przeciwdziałanie degradacji siedlisk powodowanej przez zamieranie jesionu. Częściowa lub zupełna przebudowa uszkodzonych drzewostanów (przy pomocy innych gatunków drzew o zbliżonych właściwościach) umożliwia zachowanie wszystkich wyżej wymienionych funkcji lasu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na przygotowaniu powierzchni do przebudowy (melioracje agrotechniczne i przygotowanie gleby), prace odnowieniowe, pielęgnowanie i ogrodzenie wprowadzonych upraw leśnych. Na terenie RDLP w Szczecinie przedsięwzięcie realizowały nadleśnictwa: Chojna, Choszczno, Dobrzany, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kliniska, Łobez, Mieszkowice, Myślibórz, Nowogard, Resko, Różańsko.

źródło: szczecin.lasy.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj