W czwartek, 9 września oficjalnie oddano do użytku przebudowaną oczyszczalnię ścieków w Olecku. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na inwestycję wartą ponad 12,5 mln zł pozyskało prawie 6,7 mln zł środków unijnych.

Umowę o dofinansowanie podpisano 26 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku. Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w ramach II konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ponadto burmistrz Olecka oraz skarbnik gminy podpisali umowę o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie 60% wkładu własnego spółki do realizacji projektu.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj