W Danii powstała największa na świecie fabryka przechwytywania dwutlenku węgla. Pilotażowy projekt został sfinansowany przy wsparciu UE. Fabryka będzie przechwytywać emisję dwutlenku węgla z elektrowni Elsam. Celem tego projektu jest udzielenie wsparcia naukowcom przy udoskonaleniu tej ciągle kontrowersyjnej technologii redukcji emisji CO2. – Poprzez rozwój technologii przechwytywania emisji dwutlenku węgla i jego magazynowania możemy przyczynić się do obniżenia emisji w krótkim czasie, zanim przejdziemy do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na dużą skalę – powiedział Janez Potocnik, komisarz UE ds. nauki i badań. W Europie ciągle 85% zapotrzebowania energetycznego pokrywają paliwa kopalne. Kraje UE zobowiązały się do obniżenia emisji w ramach Protokołu z Kioto. UE wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz przechwytywania emisji CO2, nie tylko w ramach Wspólnoty, ale również na płaszczyźnie międzynarodowej. W grudniu podpisano umowę o współpracy w tym zakresie z rządem Chin.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj