Na „zielonym moście” nad drogą krajowa nr 16 w Kromerowie działa już monitoring wykorzystania tego przejścia przez zwierzęta. Na czterometrowym maszcie została umieszczona kamera zasilana bateriami słonecznymi.

Uruchamia ją czujnik ruchu w momencie pojawienia się zwierzęcia na przejściu. Nagrania z kamery zapisywane są na karcie pamięci o dużej pojemności, a także przekazywane na serwer za pośrednictwem internetu.

Podstawowym celem monitoringu będzie ocena skuteczności „zielonych mostów” oraz zebranie danych do projektowania kolejnych obiektów tego typu i sformułowania ew. zaleceń odnośnie kształtowania powierzchni i otoczenia przejścia. Dane uzyskane z monitoringu będą mogły być wykorzystywane także w pracach naukowych. Będzie to również źródło informacji czy przejście dla zwierząt nie jest wykorzystywane, np. przez użytkowników quadów lub motocykli, czy też kłusowników do zastawiania sideł. Zakup, montaż i obsługę serwisową sprzętu niezbędnego do wykonania monitoringu zapewniła GDDKiA, natomiast nadleśnictwa zajmować się będą bieżącą obsługą urządzeń i zbieraniem danych.

Eko lokator Toruń

Uruchomienie monitoringu jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy w zakresie konsultowania lokalizacji i zagospodarowania przejść dla zwierząt oraz ich otoczenia, a także monitoringu korzystania przez zwierzęta z przejść dla nich przeznaczonych.

Obiekt w Kromerowie too górne przejście dla dużych zwierząt, tzw. „zielony most”. Obiekt ma 60 m szerokości i 64 m długości. Ogrodzony jest po bokach ekranem antyolśnieniowym o wysokości 2,4 m, by chronić zwierzęta przed hałasem i olśnieniem światłem reflektorów. Na gruntowej nawierzchni posadzono rośliny tak, aby wygląd przejścia jak najbardziej imitował naturalne środowisko. Kolejne tego typu obiekty powstają na budowanej aktualnie drodze ekspresowej S-7 Olsztynek – Nidzica w okolicach Waplewa i pomiędzy Witramowem a Frąknowem. Monitoring w tych miejscach będzie uruchamiany po okresie co najmniej 1 roku od oddania drogi do eksploatacji.

źródło: gddkia.gov.p

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj