Radni z Sopotu chcą głosować w sprawie ustawy śmieciowej w przyszłym roku, a nie tak jak zakładali na najbliższej sesji. Powodem jest brak ostatecznego stanowiska w tej sprawie rządu – informuje “Gazeta Kaszubska”.

W Sopocie w związku z wnioskiem radnych z klubu PO i Samorządność Sopot oraz wnioskiem Przewodniczącego Komisji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Wieczesława Augustyniaka uchwalenie szczegółów ma być przesunięte w czasie.

– Mając na uwadze inicjatywę uchwałodawczą Senatu RP Prezydent Sopotu złożył formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji zwołanej na dzień 20 grudnia br.  projektów uchwał dotyczących: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – informuje Anna Dyksińska z biura Prezydenta Sopotu.

– Powinniśmy się wstrzymać z podjęciem tej uchwały i zaczekać do czasu zajęcia ostatecznego stanowiska przez rząd i do czasu wprowadzenie zmian do obowiązującej uchwały lub jej całkowitej zmiany – argumentuje Augustyniak.

źródło: Gazeta Kaszubska


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj