Obowiązkowe przetargi wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to nowość dla lokalnych samorządów. Do wrześniowego numeru “Przeglądu Komunalnego” dołączony został dodatek specjalny: “Przetarg w gospodarce odpadami komunalnymi – wybrane zagadnienia” przygotowany w kooperacji z zespołem prawników z SDZLEGAL Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy.

Nadszedł czas, w którym – zgodnie z opiniami wyrażanymi przez niektórych przedstawicieli samorządów – trzeba będzie podejmować konkretne decyzje dotyczące zasad, na jakich oparte zostaną podwaliny nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. W ślad za uchwałami rad gmin będą musiały iść zdecydowane działania, a zwieńczeniem tego, nazwijmy to umownie – okresu przygotowawczo-wdrożeniowego, będzie organizacja i przeprowadzenie przetargu na odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowe przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi stanowić będą dla lokalnych samorządów (nie licząc gmin „poreferendalnych”) całkowite novum, które dla wszystkich zainteresowanych może okazać się nie lada wyzwaniem.

I choć co i raz słychać nowe głosy, podważające sens i legalność przeprowadzania przetargu w sytuacji, gdy gmina dysponuje własną jednostką organizacyjną, powołaną do świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami, to wydaje się, iż jednak – póki co – trzeba się do tego procedowania dobrze przygotować. Temu właśnie ma służyć dodatek specjalny, przygotowany w kooperacji z zespołem prawników z SDZLEGAL Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, prezentujący wybrane zagadnienia dotyczące tematyki przygotowania i prowadzenia przetargów w gospodarce odpadami.

Nam pozostaje życzyć owocnej lektury… no i, oczywiście, dobrych wyborów!

Piotr Strzyżyński
z-ca redaktor naczelnej

———————————–
Najnowszy numer Przeglądu Komunalnego wraz z dodatkiem specjalnym poświęconym przetargom jest już dostępny w sklepie internetowym:

http://www.sklep.abrys.pl/pl/p/e-wydanie-Przeglad-Komunalny-092012/432

Sam dodatek jest też dostępny tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj