Wczorajszy finał XIII edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu był kontynuacją Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, w trakcie którego zostały wręczone tytuł Tygrysa Recyklingu oraz cztery Puchary Recyklingu. We wtorek przyznano statuetki, wyróżnienia oraz dodatkowe nagrody od sponsorów, partnerów i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

– Uczestnicy naszego Konkursu zebrali selektywnie ponad 425 tys. ton odpadów czyli cztery razy więcej niż w poprzedniej edycji! 40 tys. ton szkła, 508 ton puszek aluminiowych, 22 tys. ton tworzyw sztucznych, 20 tys. ton makulatury, 130 ton baterii, 4,2 tys. tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 450 ton opakowań po płynnej żywności. Zgłoszone do Konkursu sortownie wydzieliły 145 tys. ton surowców wtórnych, które przekazano do recyklingu, a nie trafiły na wysypisko – mówi Magdalena Dutka, redaktor naczelna "Przeglądu Komunalnego". – Zasięg programów edukacyjnych zgłoszonych tylko w kategorii „Edukacja Ekologiczna” objął ponad 7,2 mln mieszkańców. To 2 miliony więcej w porównaniu do ubiegłorocznej edycji, a suma zgłoszonych budżetów programów edukacyjnych wyniosła ponad 4 mln zł. 

Główne nagrody w Konkursie rozdano wczoraj, podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (czytaj tutaj

Poniżej publikujemy laureatów pozostałych nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach, które zostały wręczone podczas dzisiejszego Finału Konkursu:


SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej
Partnerem i fundatorem statuetek w tej kategorii jest Recykling Centrum.

Statuetki oraz 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: spółka RECYKLING Wojkowice.
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Zakład Gospodarowania Odpadam w Jarocinie.
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku.

Wyróżnienia:
– Przedsiębiorstwo Komunalne z Pleszewa.
– Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina.
– Celowy Związek Gmin CZG-12 z Sulęcina.


SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych.

Statuetki oraz 5 tys. zł od Narodowego Funduszu i Ochrony Środowiska otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: „EKOLAND” Mariola Studnic, Zabełków,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Gospodarki Odpadami z Gać, Oława.

Wyróżnienia:
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNIK”
w Kętrzynie.
– spółka Stare Miasto-Park z Leżajska,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RADKOM”
z Radomia.

Partnerem tej kategorii jest firma Wichary Technologies, która ufundowała wyjazd do centrum badawczego Steinert w Kolonii dla dwóch uczestnikówdla:
– Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu
– Zakładu Gospodarki Odpadami z Gać, Oława.


LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka opakowań z tworzyw sztucznych.
Partnerem i fundatorem statuetek jest Firma WIBO Recykling.

Statuetki i 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów z Nowej Wsi Lęborskiej,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO z Ostródy.

Wyróżnienia:
– Ekopolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych Sebastian Pasternak z Lidzbarka Warmińskiego,
– Zakład Gospodarki Odpadami z Gać, Oława,
– Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS z Kutna.

W tej kategorii przyznane została przyznana także dodatkowa nagroda Puchar Spółki IMP Polowat. Nagrodę w podziękowaniu za dziesięcioletnią współpracę otrzymują Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
z Radomska oraz dla Przedsiębiorstwa Komunalnego z Raciborza.


ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury.

Statuetki i oraz 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: nie przyznano,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Gospodarki Odpadami z Gać, Oława.

Wyróżnienia:
– spółka Beskid Żywiec z Żywca,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia,
– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO z Ostródy.


ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii.
Partnerem i fundatorem statuetek i współorganizatorem kategorii ZIELONA BATERIA jest Organizacja Odzysku REBA.

Statuetki oraz 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: nie przyznano,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Miejski Zakład Oczyszczania z Leszno,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania.

Wyróżnienia:
– Gmina Krosno – Urząd Miasta Krosno,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia,
– Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej „MASTER” z Tychów.


Kategoria „Edukacja Ekologiczna” organizowana przy współpracy Fundacji „Nasza Ziemia”.

Dyplomy „Mistrza Edukacji Ekologicznej” i nagrody finansowe otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Przedszkole Publiczne nr 21, z Ostrowiec Świętokrzyskiego.
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Związek Międzygminny „Obra” z Wolsztyna,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Utylizacji Odpadów z Elbląga.

Wyróżnienia oraz tablice informacyjno-dydaktyczne
ufundowane przez firmę MENTOR otrzymują:
– Urząd Miejski w Łaziskach Górnych,
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu.
– Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia.

Nagrodę finansową 5 000 zł w kategorii „Edukacja Ekologiczna” ufundowała Fundacja PlastiscEurope. Nagrodę otrzymuje Szkoła Podstawowa im. Generała W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem.

Po raz pierwszy portal edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl przyznał wyróżnienie dla jednostki szczególnie zaangażowanej w promowanie postaw pro środowiskowych: wyróżnienie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z Ostrowa Wlkp.

Decyzją Kapituły Konkursowej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przyznane dodatkowe cztery nagrody finansowe dla podmiotów publicznych
w kategorii Edukacja Ekologiczna.

2,5 tys. zł otrzymują:
– Szkoła Podstawowa w Pogorzeli,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera
w Międzyzdrojach,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Gołdapi – Przyjaciele Przyrody,
– Szkoła Podstawowa w Parczewie, Sieroszewice.


ZIELONY KONTAKT – zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Współorganizatorem kategorii jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Statuetki i 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Urząd Miejski w Szubinie,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Utylizacji Odpadów z Gorzowa Wlkp.

Wyróżnienia:
– Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania,
– Zakład Utylizacji Odpadów z Elbląga,
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu.LIDER SORTOWNI
partner i fundator statuetek – Organizacja Odzysku REKOPOL.

Statuetki i 5 tys. zł otrzymują:
– do 30 tys. mieszkańców: spółka „RECYKLING” Wojkowice.
– do 100 tys. mieszkańców: Gospodarka Komunalna
w Błażowej,
– powyżej 100 tys. mieszkańców: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Gać, Oława.

Wyróżnienia:
– Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RADKOM”
z Radomia,
– spółka Beskid Żywiec z Żywca.REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności. kategoria zorganizowana wraz z Dobrowolnym Porozumieniem REKARTON.

Statuetki oraz 5 tys. zł otrzymują:
– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie,
– w kategorii do 100 tys. mieszkańców: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” z  Rypina,
– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Celowy Związek Gmin CZG-12 z Sulęcina.

Wyróżnienia:
– Spółka Komunalna Wschowa,
– Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu,
– spółka Beskid Żywiec z Żywca.


Corocznie nagrody w Konkursie fundują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla wyróżniających się jednostek z terenu swoich województw. Dla uczestników XIII edycji Fundusze przyznały w sumie 130 000 zł. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, :
– 10 000 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu – 5 000 zł dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” z Świecia,
– 5 000 zł dla Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
– 5 000 zł dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi,
– 5 000 zł dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.
Nagrody finansowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy:
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „RADKOM”
w Radomiu – nagroda w wysokości 10 000 zł 
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, Kozienice – nagroda w wysokości 5 000 zł
– Szkoła Podstawowa w Izabelinie – nagroda w wysokości 5 000 zł
– Zakład Gospodarki Komunalnej z Mrozów – nagroda w wysokości 5 000 zł,
– Remondis Electrorecycling z Warszawy – nagroda w wysokości 5 000 zł.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania:
– 6 000 zł – Zakład Gospodarowania Odpadami  z Jarocina,
– 6 000 zł – Przedsiębiorstwo Komunalne z Pleszewa,
– 6 000 zł – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina,
– 6 000 zł – Miejski Zakład Oczyszczania z Leszna,
– 6 000 zł – Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania,
– 5 000 zł – Szkoła Podstawowa w Parczewie, Sieroszewice,
– 5 000 zł – Przedszkole „Miś Uszatek” z Ostroroga.
Nagrody finansowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Zielonej Góry :
– 8 000 zł – Zakład Utylizacji Odpadów z Gorzowa Wielkopolskiego,
– 8 000 zł – Celowy Związek Gmin CZG-12 z Sulęcina,
– 8 000 zł – Spółka Komunalna Wschowa,
– 6 000 zł – Zespół Kształcenia Specjalnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Firma STARPACK ufundowała 10 tys. szt. worków do selektywnej zbiórki. Nagrodę otrzymuje: Miejski Zakład Oczyszczania z Ostrowa Wlkp. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Minister Środowiska, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Ekologii. Sponsorem Generalnym XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu jest firma REMONDIS.

Sponsorami i partnerami Konkursu są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Recykling Centrum, Fundacja RECAL,  Fundacja „Nasza Ziemia”, WIBO Recykling, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Organizacja Odzysku REBA, POLOWAT, Elektro-Eko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Fundacja PlasticsEurope Polska, Program REKARTON, International Paper – Kwidzyn, Elana Pet, Stora Enso, Rekopol Organizacja Odzysku, Wichary Technologies oraz MENTOR agencja reklamy i dydaktyki.

Głównym Fundatorem nagród finansowych w Konkursie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym roku ufundował rekordową pulę nagród dla laureatów – 195 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj