Tradycją jest, że podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON wręczane są najważniejsze nagrody w Konkursie Puchar Recyklingu, czyli tytułowe „puchary”. Kto w tym roku został ich zdobywcą?

Już od ponad dwóch dekad ABRYS organizuje Konkurs Puchar Recyklingu, w którym nagradzane są najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów oraz działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów. Kto w 2020 r. był najlepszy w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów i może szczycić się tegorocznym Pucharem Recyklingu? Tego dowiedzieliśmy się podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która odbyła się w Poznaniu 12 października 2021 r.

Pucharu Recyklingu Ministra Klimatu i Środowiska

Galę rozpoczęło wręczenie wyjątkowej nagrody – Pucharu Recyklingu Ministra Klimatu i Środowiska. W imieniu Ministra Klimatu i Środowiska – Michała Kurtyki – nagrodę wręczył dyrektor Biura Ministra – Przemysław Bednarski wraz z prezes Zarządu ABRYS – Magdaleną Dutką.
Nagrodę tę otrzymało Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, a odebrał ją Piotr Kalamon, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. O przyznaniu nagrody zadecydowała m.in. innowacyjność systemu osiedlowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opierających się na drobiazgowej selekcji odpadów, zanim zostaną one zmiażdżone i wymieszane w pojazdach odbierających odpady komunalne. Zatrudnieni w punktach pracownicy przygotowują kilkanaście frakcji odpadów surowcowych do bezpośredniej sprzedaży recyklerom, a odpady nie wymagają późniejszego zagospodarowania w sortowniach. Warto również podkreślić, że uzyskane frakcje handlowe mają niespotykaną na skalę kraju jakość.

Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Od wielu lat podczas uroczystej Gali wręczany jest również Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku otrzymało go Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Krośnie. Krośnieński Holding Komunalny. Przedsiębiorstwo zostało docenione m.in. za zrealizowane i w dalszym ciągu realizowane działania inwestycyjne, w tym dotyczące rozbudowy tego obiektu o Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmującego wszystkie frakcje. Nagrodzono je także za umiejętne i konsekwentne wykorzystywanie środków publicznych, które wspomagają realizację tych inwestycji, a także za efektywną współpracę blisko 30 samorządów w zakresie gospodarowania odpadami, planowania i realizacji inwestycji.
Z rąk wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dominika Bąka oraz Magdaleny Dutki, prezes Zarządu firmy ABRYS, nagrodę odebrał Janusz Fic, Prezes Zarządu Spółki.
W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił przyznać także jedno wyróżnienie. Otrzymała je Gmina Kazimierza Wielka, która została wyróżniona przede wszystkim za działania zachęcające mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Gmina czyni ogromne wysiłki, by nagradzać ich za selektywną zbiórkę odpadów, ale także wdrożyła system ostrzeżeń za nieprzestrzeganie zasad segregacji. Doceniono ją również za wdrożone rozwiązania wspierające ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Nagrodę odebrał Adam Bodzioch, Burmistrz Gminy Kazimierza Wielka.

Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej

Tradycją stało się, że podczas Gali wręczany jest także Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej. Przez Kapitułę oceniane są zarówno wyniki w zbiórce i zagospodarowaniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie. Tegorocznym laureatem i zdobywcą Pucharu Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej został Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Statuetkę z rąk Wojciecha Koneckiego, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Krzysztofa Kawczyńskiego, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Izby odebrał Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który jest właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, skupia 23 miasta i gminy z terenu Wielkopolski i woj. łódzkiego. Obsługuje teren zamieszkały przez ponad 340 tys. mieszkańców. Bieżąca współpraca gmin pozwala na doskonalenie z roku na rok systemu selektywnego zbierania odpadów. Skupione wokół „Orlego Stawu” samorządy mogą być wzorem do naśladowania w zakresie dobrej współpracy różnych gmin ponad lokalnymi podziałami. Na podkreślenie zasługuje również aktywność w zakresie dzielenia się doświadczeniami z innymi przedsiębiorstwami i realizowana edukacja ekologiczna dla mieszkańców i dzieci.

Laureatom gratulujemy!

Czytaj więcej

Skomentuj