Minister Środowiska zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Plany będą obowiązywały w latach 2012-2021.

– To strategiczny dokument dla wieloletniej ochrony Puszczy Białowieskiej na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, który gwarantuje wzmocnienie ochrony tego unikalnego terenu – podkreśla Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Na ich podstawie przez kolejne 10 lat Lasy Państwowe będą realizować wszelkie działania na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z decyzją ministra środowiska, plany te potwierdzają, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 47 tys. m³ na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat.

– Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej zapewniają właściwą ochronę siedlisk, gatunków i procesów przyrodniczych. Ich przygotowanie wymagało szczególnej  dbałości o ochronę zasobów i charakteru puszczańskiego tego obszaru – podkreślał minister Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody zatwierdzając w imieniu ministra środowiska dokumenty.

Obowiązek sporządzenia takiego planu przez nadleśnictwa wynika z zapisów art. 7 ust. 1 ustawy o lasach. Plan zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Na potrzeby dokumentacji wykonano inwentaryzację przyrodniczo-leśną i zidentyfikowano obszary szczególnie chronione. Na tej podstawie zaplanowane zostały zabiegi pielęgnacyjno-ochronne, które zapewniają zachowanie trwałości tego cennego ekosystemu. Lasy na siedliskach silnie uwilgotnionych oraz drzewostany 100-letnie i starsze zostały wyłączone z cięć odnowieniowych.

Zatwierdzona planami urządzenia lasu wielkość pozyskania drewna w nadleśnictwach: Białowieża, Browsk, Hajnówka jest kontynuacją wcześniej podjętych działań Ministra Środowiska zmierzających do ograniczenia działań gospodarczych w Puszczy Białowieskiej. Plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej są spójne z projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Zapewniają właściwą ochronę siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których utworzono obszar Natura 2000.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj