Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzieliła preferencyjnej pożyczki do kwoty 7 milionów 460 tys. zł spółce SGL CARBON POLSKA SA w Raciborzu. Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy instalacji II stopnia oczyszczania gazów technologicznych po procesie termicznej obróbki wyrobów w piecach kręgowych, które do tej pory znacznie zanieczyszczały atmosferę wokół zakładu.

Dzięki temu, raciborski zakład będący światowym liderem produkcji m.in elektrod węglowych, będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów oczyszczania gazów poprocesowych spełniających wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy Unii Europejskiej.

Z prowadzonych niedawno badań stanu zanieczyszczenia powietrza w okolicach Raciborza okazało się, że jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń atmosfery w zakładach CARBON POLSKA SA jest tamtejsza piecownia przeznaczona do wypalania półproduktu wyrobów węglowych. Znajduje się tam siedem pieców komorowo – kasetowych, dla których podstawowym paliwem jest gaz ziemny. Spaliny z pieców oprócz typowych produktów spalania zawierają duże ilości węglowodowów aromatycznych i alifatycznych m.in. benzenu, ksylenu i toluenu. Niestety, istniejąca oczyszczalnia spalin i jej elektrofiltry nie wychwytują najbardziej toksycznych węglowodorów.

Niezbędna stało się zbudowanie instalacji wyposażonej w dwa nowoczesne urządzenia typu ROXITHERM-RTO wykorzystujących wysokotemperaturowy proces utleniania. Pozwoli to na skuteczne i całkowite usuwanie zanieczyszczeń organicznych powstających w tym zakładzie.

Zadanie to, którego zakończenie przewidziano w lutym 2013 roku spowoduje zmniejszenie rocznej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery o ponad 1400 ton, głównie pyłu, tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych oraz innych rakotwórczych substancji.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj