Polska została wybrana do Rady Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Nasz kraj w Radzie reprezentować będzie wiceminister gospodarki Marcin Korolec.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego IRENA w Abu Zabi przedstawiciele blisko 70 krajów wybrali 21 członków Rady. O wystawieniu kandydatury wiceministra Marcina Korolca do Rady IRENA zdecydował rząd 28 marca 2011 r.

Z Europy w Radzie IRENA zasiadają, poza Polską, przedstawiciele Niemiec, Francji, Danii, Luksemburga i Hiszpanii. W czasie posiedzenia Rady obsadzone zostało również stanowisko Dyrektora Generalnego Rady. Został nim Adnan Amin z Kenii.

Międzynarodowa Agencja ds. Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana na konferencji 26 stycznia 2009 r. IRENA zajmuje się promocją wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej. Polska należy do członków założycieli IRENA.

Zgodnie ze Statutem organami Agencji są: Zgromadzenie (przedstawiciele wszystkich państw-członków Agencji) oraz Rada (od 11 do 21 członków wybranych przez Zgromadzenie). Na czele Sekretariatu organizacji stoi Dyrektor Generalny.

Zadania Rady, która jest ciałem zarządzającym pracami Agencji, to m.in.:
– ustalanie programu prac oraz projektu budżetu Agencji,
– prowadzenie negocjacji z państwami;
– ustalanie projektów porozumień przyjmowanych przez Zgromadzenie;
– opracowywanie rocznych raportów z działalności Agencji.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj