W maju Wodociągi Miejskie w Radomiu przystąpią do prac w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”. Program ten jest kontynuacją rozbudowy i unowocześniania sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całego miasta.

Cała inwestycja warta prawie 221 mln zł dofinansowana jest z funduszu Unii Europejskiej – 124 mln zł. Realizowany projekt zakłada budowę kanalizacji oraz  wodociągów na obrzeżach miasta, modernizację sieci kanalizacyjnej w centrum Radomia, dokończenie remontu oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody. Zakończyły się lub odbierane są już prace na Wincentowie – wzdłuż ulicy Ofiar Firleja, Warszawskiej i Witosa oraz w okolicy Młynka Janiszewskiego.

Kolejne etapy zadania obejmą modernizację wybranych ujęć wody i stacji uzdatniania wody Malczew, 25 Czerwca, Potkanów, Halinów, Lesiów. Doprowadzona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Pruszaków – Kierzków, Firlej, Rajec, Młodzianów oraz w ulicach: Mlecznej, Perzanowskiej, Beneta, Cygańskiej, Zagonowej, Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, Brzustowskiej, Lema, Szydłowieckiej, Słowackiego i 11-go Listopada. Kontynuowana będzie także modernizacja oczyszczalni ścieków w Lesiowie.

Realizacja projektu potrwa do 2014 roku. Jest to największa inwestycja realizowana w Radomiu. Łączna jego wartość wynosi blisko 221 mln zł, z czego 56 % pochodzi z dotacji Unii Europejskiej, a ściślej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie podpisana została we wrześniu 2010 roku.

źródło: radom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj