Jak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Esri Polska, 37% zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych posiada rozwiązania oparte o system informacji geograficznej (GIS) do zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a 25% planuje wdrożyć podobny system w przeciągu 2 lat.

W badaniu uczestniczyło prawie 200 osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakładami komunalnymi w Polsce. Firmy biorące udział w ankiecie obsługują od 5 000 do 300 000 mieszkańców.

Szczególnie duże zakłady wodno-kanalizacyjne dostrzegają korzyści płynące z systemów GIS, które pozwalają na sprawne zarządzanie całą siecią komunalną. Mniejsze przedsiębiorstwa nadal w większości przypadków polegają na wiedzy swoich pracowników.

Jako główne zalety tego typu rozwiązań wskazuje się przede wszystkim możliwość szybkiej i łatwej paszportyzacji sieci. Dokładne przeniesienie struktury sieci w tym przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do aplikacji wpływa na wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia własnej i obcej infrastruktury technicznej. GIS pozwala także na szybką identyfikację wycieków i dostarcza informacje o tym, które zasuwy należy zamknąć aby usunąć awarię. Odcięcie odpowiednich sekcji uszkodzonej infrastruktury przyczynia się do oszczędności związanych ze zminimalizowaniem start wody oraz gwarantuje jej dopływ do jak największej liczby mieszkańców, co przekłada się na lepszą obsługę klienta. Dzięki systemom informacji geograficznej skrócony zostaje także czas realizacji wniosków przyłączeniowych.

– Dzięki wdrożeniu rozwiązania GIS dużo szybciej możemy określić warunki techniczne projektowania i budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Proces ten trwał zwyczajowo 30 dni, teraz jesteśmy w stanie opracować je w ciągu 7 dni – mówi Małgorzata Komuda-Ołowska, dyrektor zakładu komunalnego w Halinowie.

tabela1

Mimo iż ponad 1/3 badanych instytucji może pochwalić się systemem mapowym do zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, to nadal 62% zakładów funkcjonuje w oparciu o dokumentację papierową. W przypadku szybko rozwijających się gmin czy miast posiadanie planów w formie arkuszy papierowych znacznie utrudnia odnajdywanie poszczególnych działek i nanoszenie zmian dokonywanych w terenie. Potrzeba modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej coraz częściej idzie w parze z wdrażaniem systemu GIS. Z badań przeprowadzonych przez Esri Polska wynika, że co czwarty zakład komunalny w Polsce deklaruje chęć zakupu nowoczesnego rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem.

tabela2

– Nadal bardzo często wiedzę o szczegółowej lokalizacji infrastruktury wodnokanalizacyjnej posiadają pojedyncze osoby pracujące na terenie zakładu od wielu lat. Niespodziewana rezygnacja z pracy takich wartościowych pracowników może skutkować poważnymi konsekwencjami i prowadzić np. do częstszych awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury w wyniku braku wiedzy o jej dokładnej lokalizacji. – mówi Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Działu Administracji Samorządowej w Esri Polska.

O tym, że rozwiązania oparte o GIS spełniają swoją funkcję świadczy deklaracja co czwartego przedstawiciela zakładu wod-kan, który w przeciągu dwóch lat planuje rozszerzyć funkcjonalność informatycznego systemu mapowego. Firmy rozważają między innymi integrację bazy danych z bazą danych klientów działu księgowości, co pozwoli np. na zbadanie realnego zapotrzebowania na wodę w danym gospodarstwie. Taka wiedza pozwoli zakładom na podjęcie decyzji o tym, która awaria powinna zostać usunięta w pierwszej kolejności aby zminimalizować straty finansowe związane z wyciekiem. Innym usprawnieniem jest utworzenie internetowej strefy klienta, która pozwoli na informowanie klienta o przerwach w dostawach wody, zgłaszanie awarii i dokonanie płatności online.

tabela3

Badania wskazują, że prawie połowa respondentów (47%) nie wyraziła gotowości do wdrożenia rozwiązań klasy GIS w perspektywie dwóch lat. Może to być wynikiem jeszcze małej wiedzy na temat zalet systemów tego typu lub brak odpowiednich środków na zakup rozwiązania. Osoby odpowiedzialne za rozwój i zarządzanie zakładami komunalnymi w obszarze rozwiązań GIS nie widzą także potrzeby zmiany dostawcy tego typu rozwiązań. Tylko 7% ankietowanych wyraziło chęć skorzystania z systemów od innego integratora, a aż 64% nie ma zdania na ten temat.

tabela4

Zaawansowane rozwiązania GIS wspomagają dokumentowanie, zarządzanie, planowanie oraz konserwację sieci wodociągów i kanalizacji. Systemy mogą być wykorzystane między innymi do paszportyzacji sieci i ewidencji awarii, ale także do obliczania podatku deszczowego, modelowania pracy sieci, planowania rozwoju sieci i remontów, ewidencji przyłączy i hydrantów, czy dostępu do danych o sieci w terenie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj