Dziś wszczęte zostało postępowanie w trybie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, celem ustalenia możliwości wystąpienia szkody w środowisku na Kępie Bazarowej w Toruniu – przekazała PAP rzecznik prasowa RDOŚ Anna Gondek.

 

Jak informowała w ubiegłym tygodniu PAP wycinka drzew na wyspie Kępa Bazarowa została wstrzymana po sygnałach o możliwym przekroczeniu decyzji środowiskowej.

Zakres wycinki drzew znacznie większy, niż wskazano w decyzji RDOŚ

“Zakres wycinki drzew jest znacznie większy, niż wskazany w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji przebudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Po weryfikacji w terenie zauważono, że wycięte zostały topole, wierzby, a także olcha czarna o znacznych rozmiarach. W tym momencie trwa postępowanie wyjaśniające” – informowała w ubiegłą środę PAP rzecznik prasowa RDOŚ w Bydgoszczy Anna Gondek.

Kępa Bazarowa to wyspa między Wisłą a jej południową odnogą Małą Wisłą – zlokalizowana dokładnie naprzeciwko historycznego centrum Torunia – średniowiecznego zespołu miejskiego wpisanego na lista światowego dziedzictwa UNESCO.

W poniedziałek Gondek odpowiadając na kolejne pytania PAP w tej sprawie wskazała, że “21 lutego zostało wszczęte postępowanie w trybie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, celem ustalenia możliwości wystąpienia szkody w środowisku”.

Kontrola RDOŚ i WINB

“W środę 23 lutego 2022 pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy przeprowadzą wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy (kolejną – PAP) kontrolę, mającą na celu m.in. zweryfikowanie zgodności przeprowadzonych prac z decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Podczas kontroli zweryfikowane zostanie także potencjalne występowanie w obrębie wyciętych drzew gatunków objętych ochroną, w szczególności bezkręgowców i porostów. Na obecnym etapie prowadzimy działania we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” – dodała Gondek.

W środowym oświadczeniu toruński magistrat wskazał, że “Miejski Zarząd Dróg zarządził wstrzymanie prac przy wycince oraz zorganizował wizje lokalną w terenie przy udziale przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”.

“W związku z wątpliwościami w trakcie wizji, co do zgodności prac realizowanych przez wykonawcę ze zleconym zakresem, został wezwany on do złożenia stosownych wyjaśnień, które zostaną przekazane RDOŚ. Jednocześnie informujemy, iż firmę wykonującą prace wybrano w trybie zapytania ofertowego i musiała legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w realizacji tożsamych zadań” – dodano w oświadczeniu.

Miasto argumentowało także, że “Miejski Zarząd Dróg został zobowiązany do usunięcia drzew gatunku klon jesionolistny na terenie przylegającym w odległości 200 m od mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego o łącznej powierzchni ok. 15 ha zgodnie z decyzją RDOŚ nr 20/2019”.

Czytaj więcej

Skomentuj