Zakończono rejestrację uczestników na 12. międzynarodową konferencję na temat odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych IdentiPlast 2015, która odbędzie się 29 i 30 kwietnia  w Rzymie. Patronat nad tym wydarzeniem, jako jedyny z polskich mediów, objął miesięcznik „Recykling”.

Po Londynie, Madrycie, Warszawie i Paryżu, Rzym będzie kolejnym miejscem spotkania wszystkich interesariuszy branży: lokalnej i europejskiej administracji oraz kręgów ustawodawczych, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także ośrodków naukowych i badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia są odpady z tworzyw sztucznych jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym. Otwarcia konferencji dokonają Daniele Ferrari prezes PlasticsEurope Italy, Alessandro Bratti przewodniczący Parliamentary Inquiry Commission on Waste Cycle, Roberto De Santis, prezes Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Profesor Helmut Maurer (Waste Management & Recycling Unit, DG Environment) z Komisji Europejskiej przybliży uczestnikom termin „Circular Economy”, któremu poświęcony zostanie jeden z paneli konferencji. Ponadto omówione zostaną tak istotne sprawy jak zagadnienia legislacyjne oraz inicjatywy z zakresu wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych trafiających na składowiska oraz wymianę najlepszych praktyk w zakresie zbierania, sortowania, odzysku i recyklingu odpadów. Spotkanie służy wymianie doświadczeń, która może doprowadzić do tego, by odpady z tworzyw sztucznych były w stu procentach wykorzystane i nie zapełniały kolejnych składowisk.

Polskie „Recyklingowe” akcenty

Okładka najnowszego wydania magazynu "Recykling Plus" przygotowanego specjalnie z myślą o targach IdentiPlast
Okładka najnowszego wydania magazynu “Recykling Plus” przygotowanego specjalnie z myślą o konferencji IdentiPlast 2015

Niestety wśród prelegentów zabraknie polskiego przedstawiciela, jednakże nie polskiego głosu. Z myślą o międzynarodowej konferencji IdentiPlast redakcja miesięcznika „Recykling” wraz z Fundacją PlastiscEurope Polska przygotowała dodatek specjalny w j. angielskim „Recykling plus” poświęcony gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych. Opisujemy w nim zarówno odzysk, jak i recykling tworzyw, a także ekonomicznie oraz środowiskowo uzasadnione sposoby unikania ich deponowania na składowiskach odpadów. Przedstawiciele polskich zakładów: komunalnego, przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu tworzyw sztucznych oraz ekspert ds. recyklingu samochodów podzielili się doświadczeniami z tego zakresu na łamach dodatku. Wskazaliśmy również innowacyjne rozwiązania w zakładach, których stosowanie prowadzi do odzysku, co pozwala uniknąć składowania odpadów z tworzyw sztucznych.

Warto jednak pamiętać, że u podstaw gospodarki odpadami leży świadomość ekologiczna społeczeństwa, kształtowana w wielu krajach przez kilkadziesiąt lat, co przynosi efekty w postaci wysokich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Konferencja IdentiPlast organizowana jest wspólnie przez stowarzyszenie PlasticsEurope, Amerykańską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (ACC), japoński Instytut Gospodarki Odpadami z Tworzyw Sztucznych (PWMI) oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych (CPIA), przy współpracy stowarzyszenia EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations).

20140924131956-Identiplast_web_banner_identiplast2015

Czytaj więcej

Skomentuj