Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przystąpił do realizacji przedsięwzięcia “Renowacja Stawów Sołackich”, w ramach zadania “Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki.”

Dzięki oczyszczeniu i pogłębieniu stawów, radykalnie poprawi się czystość wody w zbiornikach znajdujących się w zabytkowym parku Sołackim oraz w rzece Bogdance poniżej parku. Stawy Sołackie są zbiornikami zaporowymi, dlatego skazane są na szybką zagładę przez wypełnianie się osadami. Wystające ponad wodę łachy i zarastanie przez roślinność bagienną to pierwsze objawy lądowienia stawów. Bez interwencji człowieka, przekształciłyby się w bagnisko. Usuwanie namułów jest jedynym sposobem na zrobienie miejsca dla wody.

Stawy będą odmulane metodą refulacji, z jednoczesnym wypompowaniem i odprowadzeniem uwodnionego namułu rurociągami poprowadzonymi na powierzchni wody, a następnie korytem i doliną rzeki Bogdanki do specjalnie przygotowanego i zabezpieczonego deponatora osadów, zlokalizowanego w odległości ok. 1000 m od stawów, w dolinie rzeki Bogdanki. Taka metoda umożliwia wykonanie pogłębienia i oczyszczenia stawów bez wyłączenia terenów parkowych z możliwości ich normalnego użytkowania i zwiedzania przez mieszkańców. Termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2009 roku.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj