1 / 3

Wyłoniono zwycięzcę konkursu na przebudowę reprezentacyjnej ulicy Szczecina – alei Wojska Polskiego. Po przebudowie arteria będzie tętniła zielenią.

Na konkurs zagospodarowania odcinka alei Wojska Polskiego od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów wpłynęło do szczecińskiego Urzędu Miasta 27 zgłoszeń. Wygrała Pracownia Architektoniczna Archaid, która w marcu zwyciężyła także w konkursie na zagospodarowanie placu Żołnierza Polskiego. Zwycięzca, oprócz nagrody w wysokości 35 tys. zł brutto, zaproszony zostanie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyznano również drugą nagrodę w wysokości 20 tys. zł oraz trzy wyróżnienia po 5 tys. zł.

Założeniem zwycięskiego projektu było wprowadzenie do alei zieleni w jak największym zakresie oraz eleganckiej nawierzchni. Nagrodzony projekt zakłada powstanie na placu Zgody ronda z parkiem pośrodku, a także budowę nowej pionowej fontanny w miejscu, w którym dawnej znajdowała się fontanna zwana przez mieszkańców Ścianą Płaczu. Koncepcja przywołuje historyczną wartością alei i jej otoczenia.

– Zwycięski projekt to propozycja urządzenia ulicy z jednolitym pasem zieleni, pozwalającym na wygodne i efektywne skośne parkowanie, naprzemiennie dostępne z dwóch jezdni, silnie akcentujące kierunek i nadające alei Wojska Polskiego silną tożsamość na całym przebiegu –  powiedział architekt miasta Jarosław Bondar.

Zdaniem jury, projekt zagospodarowania alei charakteryzuje prostota i elegancja, oszczędność i celowość użytych środków kompozycyjnych, m.in. drzew, żywopłotów oraz funkcjonalność zaprojektowanych mebli miejskich. Koncepcja daje szansę najlepszego rozwiązania problemów funkcjonalnych, przestrzennych, programowych i społecznych, a samej alei przywraca właściwe jej znaczenie w życiu mieszkańców oraz dostosowuje ją do współczesnych zasad kształtowania równowagi między złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, gospodarczymi i kulturalnymi.

– Założeniem naszego projektu było wprowadzenie jak największej ilości zieleni oraz eleganckiej nawierzchni, tak aby ta przestrzeń miała swoją klasę – powiedział twórca zwycięskiej koncepcji architekt Jacek Szewczyk z pracowni Archaid. – Aleja Wojska Polskiego ma być przestrzenią  uspokojonego ruchu, czyli pieszy będzie mógł przejść w każdym miejscu. W pracy podkreśliłem ten odwrócony układ: to nie jezdnia jest ciągła, tylko chodnik i przejścia dla pieszych.

Aleja Wojska Polskiego to najdłuższa szczecińska ulica, przechodząca od placu Zwycięstwa w Śródmieściu, przez osiedla Łękno i Pogodno, do jeziora Głębokiego. Zakładany przez szczeciński magistrat maksymalny koszt wszystkich prac budowlanych, które będą wiązały się z realizacją projektu to ok. 30 mln zł. Planowana realizacja ma zakończyć się w 2020 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj