23 września 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje konferencję “Gospostrateg – otoGOZ”.

„Mapa drogowa transformacji w kierunku GOZ” została opracowana w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Dokument ten proponuje działania na poziomie krajowym, które odpowiadałyby polskim uwarunkowaniom i specyfice naszej gospodarki. Ważna jest ponadto spójność wdrażania GOZ z działaniami w innych obszarach.

Wrześniowa konferencja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii promować będzie wdrażanie takiej gospodarki w Polsce. Jej celem jest zaprezentowanie działań dotyczących propozycji wskaźników transformacji w kierunku GOZ, a także przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji, nauki, organizacji pozarządowych i konsumentów dotyczących mocnych i słabych strony wprowadzenia GOZ oraz propozycji wskaźników dla  kraju, branż, regionów, przedsiębiorstw czy konsumentów.

Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane do zaproponowania budowy wskaźników GOZ w Polsce, co jest celem projektu “Gospostrateg”, koordynowanego przez MPiT. W ramach konferencji odbędą się prezentacje ekspertów z zakresu GOZ oraz forum dyskusyjne. Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane do zaproponowania opracowania wskaźników GOZ w Polsce. Konferencja odbędzie się w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sali “ABC” w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

Czytaj więcej

Skomentuj