Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaakceptował przejęcie przez powiat ełcki prac nad przygotowaniem koncepcji rewitalizacji drogi wodnej między Krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Kanałem Augustowskim. Projekt współfinansowany będzie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W pracach nad sporządzeniem koncepcji uczestniczą samorządy różnych szczebli. Partnerami przedsięwzięcia są województwa: warmińsko-mazurskie oraz podlaskie; powiaty: grajewski, giżycki, piski; miasto Giżycko oraz gminy: Giżycko, Ełk, Orzysz, Kalinowo, Miłki, Rajgród, Płaska. Każdy z partnerów wniesie 8200 zł tytułem wkładu własnego.
 
Miasto Ełk, jako lider projektu, koordynuje współpracę samorządów. Jest ponadto upoważnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. W ramach przedsięwzięcia opracowane zostanie studium wykonalności projektu  „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”.

Dokumentacja stanowić będzie podstawę do określenia kierunków rozwoju, możliwości aktywizacji  turystycznej i poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowej ludności przy poszanowaniu wartości środowiska przyrodniczego.

Szacowany koszt przygotowania dokumentu wynosi 1 230 000 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie 90% wartości projektu.

źródło: wrota.warmia.mazury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj